ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана07/06/2018

УТВРЂЕН ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О РУДАРСТВУ

 

БАЊАЛУКА, 7. ЈУНА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о рударству по хитном поступку којим се успоставља оквир за безбједније обављање послова у области рударства.

 

Приједлогом закона о рударству уређују се услови и начини експлоатације минералних сировина, коришћење и одржавање рударских објеката и рударски пројекти.

Овим законским приједлогом се уређују и рударска геодетска мјерења и планови, мјере заштите и друга питања која се односе на експлоатацију минералних сировина, кадровски услови за обављање одређених послова у рударству, као и услови за издавање и одузимање лиценци у рударству, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Важећи Закон о рударству донесен је 2012. године и због промјена које су се догодиле у овој области, као и потребе за прецизирањем појединих одредаба, стекли су се услови за доношење новог закона.

Овај закон у форми нацрта био је у скупштинској процедури, након чега је Народна скупштина Републике Српске донијела закључак да се он упути на јавну расправу, која је и одржана.

У односу на важећи Закон, уводе се лиценце за правна и физичка лица којим стичу овлашћење за обављање одређених послова у области рударства. На тај начин ће се обезбиједити потпунија контрола пословања правних лица која обављају послове у области рударства.

Овим законом се обезбјеђује и већи ниво усклађивања са правном тековином Европске уније у области управљања рударским отпадом и заштите здравља и безбједности радника при експлоатацији минералних сировина.

Доношењем закона обезбјеђује се већа правна сигурност за правна лица која обављају послове у области рударства, а што ће имати за посљедицу већи прилив страног и домаћег капитала, с обзиром на чињеницу да Српска располаже разноврсним и економски значајним минералним ресурсима, за чије су производно активирање потребна знатна финансијска средства.