ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана14/06/2018

УТВРЂЕН СЕТ ЗАКОНА У ОКВИРУ РЕФОРМЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

БАЊАЛУКА, 14. ЈУНА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је на данашњој сједници нацрте сета закона који представљају наставак реформе регистрације привредних субјеката, односно стварање правног основа за спровођење поступка регистрације привредних субјеката електронским путем.

 

У оквиру тог сета утврђени су Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, Нацрт законa о измјени Закона о привредним друштвима и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Одредбе Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Српској усаглашене су са одредбама Закона о електронском потпису Српске и Закона о електронском документу Српске, а на основу којих ће се издавати квалификовани електронски сертификат са пратећом смарт картицом.

На основу сертификата и картице, подносилац пријаве електронским потписом потврђује свој идентитет у поступку регистрације пословних субјеката, као и осталим поступцима који се могу водити електронским путем у Српској.

Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности мијења се и концепт у вези са достављањем докумената, којима се потврђују услови за регистрацију оснивања привредне форме предузетника.

Сви подаци, које су регистрациони органи за пословање у форми предузетника раније провјеравали из наведених докумената, убудуће ће се провјеравати увидом у електронске евиденције о овим подацима, које се воде код Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске.

Стога, увођењем новог концепта провјере услова за пословање у форми предузетника, странке се потпуно ослобођају обавезе на доставу докумената, којима потврђују услове за регистрацију пословања у форми предузетника.

Тиме се смањују трошкови и вријеме за подношење захтјева за регистрацију предузетника, што доприноси једноставности и економичности поступка регистрације предузетника.

Потреба за интервенцијом у Закону о привредним друштвима заснива се на чињеници да се код оснивања и промјене оснивачког акта једночланог друштва са ограниченом одговорношћу, обавља нотарска овјера потписа оснивача или овлашћеног лица ове правне форме.

Успостављањем могућности за електронску регистрацију једночланог друштва са ограниченом одговорношћу престаје потреба за ангажовањем нотара на овјери потписа оснивача или овлашћеног лица, као радње којом се потврђује идентитет и воља оснивача.

Систем е-регистрације, поред легислативних измјена, захтијева и друге предуслове, а то је потпуна конверзија материјалне документације надлежних регистарских судова и надлежних регистарских органа јединица локалне самоуправе у дигитални облик.

Овај процес је већ започет и тече у неколико привредних судова Српске.

Поред тога, у току је и успостава Националног центра за управљање дигиталним идентитетима, при Агенцији за информационо друштво.

На тај начин биће успостављен и СА–сертификационо тијело које ће издавати квалификоване електронске потписе, што ће у пракси омогућити потпуну примјену закона којима се регулише електронски потпис, електронски документ и електронско пословање.

Увођење електронског начина комуникације између подносиоца захтјева за регистрацију и надлежног органа који одлучује о овом захтјеву, Српска се сврстава у ред модерних земаља чији правни систем препознаје значај е-управе.

У овом процесу биће омогућено и прибављање електронске документације по службеној дужности од надлежних органа, а која је обавезна да се прилаже уз захтјев за регистрацију тамо гдје је то у овој фази могуће.

Овом реформом очекује се једноставнији, бржи и јефтинији поступак регистрације пословних субјеката, правних и физичких лица, и на овај начин грађани ће пословне субјекте, практично, моћи регистровати од куће.