ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана20/06/2018

ПРЕДЛОЖЕНО ЗНАТНО СМАЊЕЊЕ СTОПЕ ЗАTЕЗНЕ КАМАTЕ

 

БАЊАЛУКА, 20. ЈУНА /СРНА/ - Приједлогом закона о затезној камати знатно се смањује стопа затезне камате са 0,05 одсто дневно на 0,03 одсто дневно, а предлаже се и да се не врши корекција главнице стопом раста потрошачких цијена, рекао је министар финансија Републике Српске Зоран Tегелтија образлажући у Народној скупштини приједлог овог акта.

 

Тегелтија је рекао да је циљ брже и лакше измирење главног дуга, прије свега за оне привредне субјекте који имају проблем с ликвидношћу, а којима је на овај начин олакшано плаћање доспјелих обавеза.

Он је подсјетио да је Закон о висини стопе затезне камате донесен 2001. године.

У образложењу приједлога овог акта наводи се да ће повјерилац брже доћи до ликвидних средстава, што ће у комбинацији са другим мјерама фискалне политике као што су нове одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама, позитивно утицати на будуће економске и пословне токове у Републици Српској.

Истовремена примјена нових законских рјешења, Закона о затезној камати и Закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама, доприноси испуњењу крајњег циља економских мјера на повећању ликвидности у Републици Српској, а то посљедично доприноси укупном привредном расту Републике Српске која оправдава хитност у доношењу Закона о затезној камати, истиче се у образложењу.

Приједлогом закона о затезној камати по хитном поступку уређује се висина стопе и начин обрачуна затезне камате у Републици Српској у случају када дужник закасни са испуњењем новчане обавезе у домаћој или страној валути.

Одредбе овог закона примјењују се на све случајеве у којима затезна камата није прописана посебним законом. /наставиће се/бој/мис/аб