ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана20/06/2018

СTОЈИЧИЋ: СРПСКОЈ ПОTРЕБАН ЗАКОН О ЗАTЕЗНОЈ КАМАTИ

 

БАЊАЛУКА, 20. ЈУНА /СРНА/ - Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Жељка Стојичић рекла је да је Српској потребан Закон о затезној камати у коме се предлаже знатно смањена стопа затезне камате са 0,05 одсто дневно на 0,03 одсто дневно.

 

"Циљ је да се они који трпе кашњење у наплаћивању својих потраживања на неки начин обештете обрачунавањем ове затезне камате", рекла је Стојичићева током расправе у Народној скупштини о Приједлогу закона о затезној камати.

Посланик НДП-а Драган Чавић сматра да треба донијети овај акт, али уз одређене модификације.

Он је навео да је Клуб посланика НДП-а поднио амандман да се у Приједлогу закона о затезној камати члан четири мијења и гласи: "Обрачун износа затезне камате се врши тако да се стопа од 0,03 одсто множи бројем дана закашњења и тако утврђена стопа множи износом главног дуга, а добијени резултат дијели се са бројем 100".

У образложењу овог амандмана наводи се да ако би се примијенио текст из приједлога, под претпоставком да је главни дуг 100.000 КМ, а број дана закашњења 365, камата би износила невјероватних 1.095.000 КМ.

Да би се добио исправан износ камате, наводи се у амандману НДП-а, потребно је у складу с начином обрачуна камате простим методом претходно добијени резултат подијелити са бројем 100.

"Овом измјеном исправно би се обрачунао износ камате у складу с начином простог обрачуна камате који је овим законом предвиђен и износио би 10.950 КМ", наводи се амандману НДП-а.

Другим амандманом Клуба посланика НДП-а члан шест се брише, а преостали чланови Закона 7, 8 и 9 постају чланови 6, 7 и 8.

"Са ниском затезном каматом, стопом од 0,03 одсто дневно, без ревалоризације главнице према стопи инфлације, овај члан закона је сувишан. Примјеном стопе 0,03 одсто дневно, износ камате се изједначава са главним дугом по истеку девет година и 49 дана закашњења плаћања, односно 3.334 дана", наводи се у амандману НДП-а.

Посланик СДС-а Миладин Станић навео је да је Клуб посланика СДС-СРС Републике Српске предложио амандман гдје се у Приједлогу закона о затезној камати у члану три у ставу два број 0,03 замјењује бројем 0,022, чиме се годишња стопа затезне камате одређује у висини осам одсто, али се измјеном у члану четири уређује обрачун затезне камате на начин да се на тако утврђену каматну стопу додаје стопа ЕУРИБОР-а.

Овај посланички клуб је предложио и да се другим амандманом члан четири мијења и гласи: "Обрачун затезне камате врши се тако да се стопа од 0,022 увећана за стопу ЕУРИБОР-а множи бројем дана кашњења и тако утврђена стопа множи са износом главног дуга", чиме се утврђује начин обрачуна затезне камате.

Шеф Клуба посланика ПДП-а Мирослав Брчкало рекао је да ће та странка подржати овај приједлог закона. /наставиће се/бој/мис/мђ