ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана12/07/2018

УТВРЂЕН НАЦРТ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

 

БАЊАЛУКА, 12. ЈУЛА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила je Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења, којим се даје основ за доношење подзаконских аката којима ће се прописати граничне вриједности изложености нејонизујућим зрачењима, а у складу са међународним препорукама и стандардима.

 

Основни разлог за доношење новог закона о заштити од нејонизујућих зрачења јесте унапређивање заштите здравља људи и заштите животне средине од дјеловања нејонизујућих зрачења при постављању и употреби извора нејонизујућих зрачења, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.

Овим нацртом закона поједноставиће се процедуре добијања одобрења за употребу извора електромагнетних поља до 300 GHz и даће се основа за регулисање области за коју до сада није постојала правна регулатива, и то за област оптичких зрачења.

Овим законским актом дефинисаће се услов за обављања стручних послова заштите од нејонизујућих зрачења, провјеру изложености људи нејонизујућим зрачењима, као и услови за овлашћивање правних лица за обављање те дјелатности, наводи се у образложењу овог нацрта закона.

Нацртом овог закона уводи се и обавеза обављања мониторинга извора нејонизујућих зрачења за правна лица која у свом власништву имају преко 200 стационарних извора нејонизујућих зрачења.