ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана09/11/2018

УTВРЂЕН НАЦРT БУЏЕTА СРПСКЕ ЗА ИДУЋУ ГОДИНУ ОД 3,231 МИЛИЈАРДУ КМ

 

БАЊАЛУКА, 9. НОВЕМБРА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је Нацрт буџета за идућу годину у износу од 3,231 милијарду КМ, што је за 193 милиона КМ мање од ребаланса за ову годину.

 

Највећи раст на расходовној страни је на позицијама личних примања, 31,5 милиона КМ, првенствено због планираног повећања за плате у образовању и култури, које уз минули рад, укупно износи 20 милиона КМ.

Нацртом буџета планирано је и повећање трансфера Фонду дјечије заштите за 13 милиона КМ, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.

На позицији расхода, планирано је смањење издатака за отплату дуга у износу 489,9 милиона КМ, што је за 261,3 милиона КМ мање у односу на ребаланс за ову годину.

Планирани буџетски суфицит, према нацрту буџета, износиће 77,6 милиона КМ.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт програма економских реформи за период 2019-2021. године, те Ревидирани документ оквирног буџета за период 2019-2021. године.

Акценат политика Владе у наредном периоду, утврђен програмом економских реформи, ће са фискалних политика бити помјерен на политике реалног сектора и структурне реформе.

Главни циљеви политика су у овом документу дати кроз пет приоритета: повећање плата, повећање продуктивности и конкурентности привреде, образовни систем и тржиште рада прилагођени потребама привреде, одржив здравствени систем, ефикасан укупан јавни сектор.

Ови дефинисани циљеви обухватају мјере којима ће бити реализоване и смјернице за политике које су усвојене на Економском и финансијском дијалогу у мају, али уз пуно поштовање уставних овлашћења сваког нивоа власти у БиХ, те надлежности институција.

Основни оквир за израду Нацрта програма економских реформи Републике Српске за период 2019–2021. су Меморандуми о заједничким политикама и мјерама потписани у децембру 2017. године са социјалним партнерима Владе Републике Српске.

Основни оквир су и Смјернице за развој привреде, које је Влада Републике Српске припремала од априла заједно са представницима Уније удружења послодаваца Републике Српске и Привредне коморе Републике Српске, а представљене су на конференцији "Привреда Републике Српске од 2019. до 2022. године - дијалог за будућност".