ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

14/03/2019

ПРИЛИВ ЖАЛБИ ПОТРОШАЧА ПОВЕЋАН ЗА 60 ОДСТО

 

САРАЈЕВО, 14. МАРТА /СРНА/ - Институција омбудсмана за заштиту потрошача указала је на све учесталије и интензивније кршење потрошачких права у БиХ у свим секторима у којима дјелују потрошачи, наводећи да је прилив жалби у ову институцију у односу на претходне године већи за више од 60 одсто.

 

"Такве бројке су забрињавајуће, те с правом можемо рећи да су у појединим областима присутна системска кршења основних потрошачких права", наведено је у саопштењу Институције омбудсмана за заштиту потрошача поводом Свјетског дана права потрошача.

Највећи број жалби и кршења права поднесен је на сектор економских услуга од општег интереса, што подразумијева испоруку енергије /струја, плин, гријање/ и воде, телекомуникацијске услуге, поштанске услуге и јавни транспорт, наведено је у саопштењу.

Унутар овог сектора су на првом мјесту телекомуникационе услуге гдје је регистровано подручје најтежих кршења потрошачких права.

"Све је више присутна појава непоштене пословне праксе телеком оператера, појава непотпуних информација о услугама и производима, непотпуно и неправилно извршене услуге, прећутно продужење уговора послије обавезног уговорног периода, те засипање потрошача промотивним порукама", указали су из ове институције.

У саопштењу је наведено да је све присутнија и појава неусклађености општих и појединачних услова пружалаца економских услуга са правилима заштите потрошача.

"То, свакако, има за посљедицу стварање значајне неједнакости у правима и обавезама уговорних страна на штету потрошача, довођење потрошача у неравноправан положај и низ других неправилности", упозоравају из ове институције.

Институција омбудсмана наводи да су и у сектору трговине бројни примјери кршења права, међу којима су најчешћи недостатак на купљеном производу и одбијање рекламације код такве куповине, непридржавање продајних цијена, неусклађеност цијена на благајни и полици, непотпуне декларације, омот производа није прилагођен облику и маси производа, као и да производ на снижењу није јасно и видљиво означен цијеном прије и послије снижења.

Из ове институције наводе да су искуства потрошача различита, али да је императивна обавеза свих учесника на тржишту робе и услуга - поштовати права потрошача и ускладити праксу са правилима заштите потрошача.

Потрошачи имају право заштите својих права, а један од основних правних инструмената у њиховом остваривању је писани приговор.

"Приговор представља практични инструмент у рјешавању спорних односа између потрошача и трговца, потрошача и пружаоца услуге, којим потрошач на најбржи и најједноставни начин може остварити своја повријеђена права", наводе из ове институције и напомињу да се потрошач, у случају негативног одговора, писмено обраћа надлежној служби за инспекцијске послове или другим субјектима за заштиту потрошача.

Потрошачи имају право и на судску заштиту, а из Институције омбудсмана наводе да се због релативно мале вриједности трансакције, потрошачи ријетко одлучују на тај вид заштите, те неки трговци и пружаоци услуга некажњено крше основна потрошачка права.