ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана16/04/2019

ПОЧЕЛА СЈЕДНИЦА

 

БАЊАЛУКА, 16. АПРИЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске почела је засједање на којем ће бити разматран Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова /МУП/, којим се прописује да полицијским службеницима са средњом и вишом стручном спремом припада додатна накнада у износу од 10 одсто од просјечне плате у овом министарству.

 

На предложеном дневном реду су приједлози закона о заштити од нејонизујућих зрачења, о радио-аматеризму у Републици Српској, о измјенама Закона о локалној самоуправи, као и Нацрт закона о печатима органа и институција Републике Српске и Нацрт закона о заштити од пожара.

Биће разматрани и нацрти закона о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској, о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима, о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру, о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији, те о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу.

Народна скупштина ће разматрати и нацрте закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити, о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа, о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици, као и Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Српској за период од 2019. до 2028. године и Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској од 2019. до 2029. године.

На четвртој редовној сједници биће разматрани и извјештај о раду и извршењу финансијског плана - буџета фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за прошлу годину, извјештаји о раду у прошлој години Омбудсмана за дјецу и Институције Омбудсмана за људска права БиХ.

На предложеном дневном реду је и приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у БиХ.
/наставиће се/бој/бон/дад