ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Економија17/04/2019

ОМОГУЋИТИ НАПРЕДАК БиХ У ЕНЕРГЕТСКОМ СЕКТОРУ

 

САРАЈЕВО, 17. АПРИЛА /СРНА/ - Амбасадори САД, Велике Британије, Њемачке, замјеник шефа Делегације ЕУ и директор Секретаријата Енергетске заједнице разговарали су у Неуму, у оквиру Енергетског самита, са представницима надлежних органа БиХ и ентитета о осигурању наставка убрзаног спровођења неопходних реформи у енергетском сектору, саопштено је из Делегације ЕУ у БиХ.

 

У заједничкој изјави након састанка представника надлежних органа у БиХ и представника међународних институција, наводи се да су сви учесници примили к знању да БиХ у неким областима није испунила своје обавезе које је имала као потписница Уговора о успостављању Енергетске заједнице.

"Због тога, договорено је да се појача координација између свих учесника, да ентитети пруже јачу подршку, те да се блиско сарађује како би се осигурало да БиХ учини значајан напредак. Даље је закључено да би наредни мандат требало искористити за интензивирање реформе енергетског сектора", наводи се у заједничкој изјави.

У изјави се наводи да су, у складу са захтјевима Енергетске заједнице, релевантне стране примиле су к знању потребу да се предузму неопходни кораци како би се помириле разлике између два ентитета и подржало усвајање кључног закона о електричној енергији и гасу на нивоу БиХ.

"Разговарано је и договорено да се онда, када се утврди законски оквир на нивоу БиХ, усвоје ентитетски закони и измјене и допуне у циљу осигурања хармонизације и усклађивања са Tрећим пакетом ЕУ", наводи се у заједничкој изјави и додаје да ће у року од три мјесеца од овог састанка представници министарства БиХ и ентитетских министарстава, уз подршку међународне заједнице, техничке асистенције УСАИД-а и Секретаријата Енергетске заједнице ускладити своје ставове и подржати усвајање закона на нивоу БиХ.

Везано за сектор електричне енергије наглашено је да електропривреде у БиХ морају брзо спровести потпуно раздвајање дјелатности, с обзиром да то представља кључни корак за превазилажење застоја у спровођењу реформи и процеса у другим подручјима на тржишту електричне енергије.

"Када је ријеч о дерегулацији цијена, након разговора препознато је да ће Република Српска усвојити нови закон о електричној енергији којим би се ријешило питање дерегулација цијена производње", наведено је у саопштењу.

Везано за обновљиву енергију, јасно је наглашено да надлежне ентитетске владе морају упутити измјене и допуне ентитетских закона о кориштењу обновљивих извора енергије и одговарајућих подзаконских аката у процедуру усвајања, како би се омогућила имплементација реформе шема подстицаја за кориштење обновљивих извора енергије.

У саопштењу из Делегације ЕУ у БиХ наводи се да је циљ реформе даље повећање удјела неуправљиве обновљиве енергије, као што је енергија вјетра и сунца, на финансијски одржив начин.

"Учесници састанка препознали су и да надлежни органи морају поједноставити поступак издавања дозвола и ојачати политику заштите околине, јавне консултације за пројекте који користе обновљиве изворе енергије када је ријеч о издавању еколошких дозвола и концесија, како би се осигурала еколошка одрживост постројења која користе обновљиве изворе енергије", наводи се у саопштењу.

Везано за енергетску ефикасност, препознато је да је потребно повећање инвестиција које воде ка стварању нових радних мјеста и смањењу штетних емисија у ваздух.

"Стране су се сагласиле да је потребно што прије измијенити ентитетске законе о енергетској ефикасности како би се омогућила имплементација комбинације ЕСЦО модела и облигационих шема за енергетску ефикасност и усвојили Акциони планови на ентитетским и нивоу БиХ како би се постигли циљеви који произилазе из захтјева Директиве о енергетској ефикасности", истиче се у саопштењу.

Како би се постигао напредак у вези са законима о енергетској ефикасности и кориштењу обновљивих извора енергије, о чему је разговарано током састанка, чланови међународне заједнице наставиће своје активно учешће, а нарочито УСАИД и ГИЗ који ће помоћи надлежним ентитетским министарствима и дистрикту Брчко да израде амандмане на законе о енергетској ефикасности и кориштењу обновљивих извора енергије поштујући уставну структуру БиХ.

"Везано за компанију за пренос електричне енергије /Електропренос БиХ/, препознато је да је савјесно и ефикасно управљање овом компанијом кључно за свеукупно функционисање сектора електричне енергије посебно у погледу сигурности снабдијевања. Како би се осигурала пуна функционалост и одблокирале инвестиције, истакнуто је и договорено да ће ентитетске владе хитно именовати нови менаџмент на основу транспарентних процедура и компетентности", наводи се у саопштењу из Делегације ЕУ у БиХ.