ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана04/07/2019

УСВОЈЕНО ВИШЕ НАЦРТА ЗАКОНА, СТРАТЕГИЈА И ИЗВЈЕШТАЈА

 

БАЊАЛУКА, 4. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске усвојила је Нацрт закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама, којим се уређују услови и поступак за расправљање имовинско-правних односа насталих узурпацијом земљишта које је до 6. априла 1941. године било државна својина, односно својина носилаца јавног права.

 

Одредбама из овог акта биће омогућено брже и ефикасније рјешавање имовинско-правних односа који су настали узурпацијом земљишта у својини носилаца својине јавног права и на добровољачким компетенцијама.

Усвојен је Нацрт закона о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској и Нацрт закона о измјени Закона о насљеђивању.

Посланици су усвојили Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју чији је циљ, између осталог, подршка развоју иновативног предузетништва.

Усвојен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске, као и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Српске, који се доноси с циљем прилагођавања пословних активности овог фонда потребама и условима тржишта и ради јачања конкурентности привредних друштава побољшањем приступа финансијским средствима.

Скупштина је усвојила и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, као и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима којим се, између осталог, уређује и статус непокретности које послије правоснажно окончаних управних поступака и даље егзистирају као друштвена или државна својина у јавним евиденцијама о непокретностима, и то на начин да се упис те својине претвара у право својине Српске.

Усвојен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима, те Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима којим се стварају услови за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања, те потпуније и прецизније дефинишу поједине његове одредбе ради лакшег тумачења и примјене у пракси.

Посланици су усвојили Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености чији је циљ добијање прецизних података о понуди радне снаге на тржишту рада у Српској, као и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању којим се раздваја остваривање права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица.

Усвојен је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нуспроизводима животињског поријекла, док није усвојен Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима - приједлог народног посланика Јелене Тривић.

Народна скупштина је усвојила је Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године, чији је циљ да се не дозволи да Српска постане погодно мјесто за извршиоце кривичних дјела из те области, као и постизање проактивне превенције и ефикасног одговора на изазов који поставља сајбер криминалитет.

Усвојен је Нацрт стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године, као и Нацрт стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској за период 2019-2023. године.

Усвојен је и Консолидовани извјештај о извршењу буџета Српске за прошлу годину у којем се наводи да су буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у 2018. години у Републици Српској остварени у износу од 2,784 милиона КМ, што је остварење од 100 одсто у односу на ребалансом буџета планирани износ.

Посланици су усвојили и Консолидовани извјештај о инвестирању јавних средстава за прошлу годину, према којем је укупно инвестирано око 7,5 милиона КМ ових средстава.

Усвојен је и извјештај о раду Министарства унутрашњих послова /МУП/ Српске у прошлој години у којем се наводи да је ова институција у прошлој години успјешно реализовала послове и задатке, што се огледа у повољном стању безбједности, те очувању стабилног реда и мира.

Усвојени су и извјештаји Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској и раду у прошлој години, као и извјештај Комисије за концесије Српске о раду и финансијски извјештај за 2018. годину.

Усвојена је информација о спровођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у прошлој години.

Народна скупштина именовала је Независни одбор и два нова члана Комисије за жалбе Републике Српске.

Након гласања, предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић закључио је пету редовну сједницу.

Он је најавио да ће 16. јула бити одржана посебна сједница парламента, али није прецизирао о чему ће бити ријечи.