ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Економија10/10/2019

УТВРЂЕНЕ ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ И РЕВИЗИЈИ

 

БАЊАЛУКА, 10. ОКТОБРА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији због даљег развијања ове области, те иновирања и прецизнијег прописивања појединих одредаба закона с циљем његове лакше и потпуније примјене у пракси.

 

Овим законом прописана је обавеза предузетницима који пружају књиговодствене и рачуноводствене услуге да се упишу у Регистар предузетника за пружање књиговодствених и рачуноводствених услуга који води Министарство финансија.

За разлику од досадашњег рјешења, детаљније су утврђени услови за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлаштеним ревизорима, које се издају на период од три године и могу се обновити на његов захтјев, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Овим законом детаљније се уређује материја која се односи на послове надзора над радом друштава за ревизију и лиценцираних овлашћених ревизора. Законом су проширене надлежности Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске.

На данашњој сједници утврђен је и Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске због потребе његовог усклађивања са домаћим и међународним прописима из области рачуноводства и ревизије који се примјењују у Српској.

Измјенама се брише постојећа одредба којом се уређује питање предаје коригованих финансијских извјештаја у Јединствени регистар финансијских извјештаја, чиме се врши усклађивање овог закона са прописима из области рачуноводства и ревизије који се примјењују у Републици Српској са Међународним рачуноводственим стандардима.

Влада је утврдила и Приједлог закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се отклоне нејасноће и проблеми настали у примјени појединих одредаба Закона о узурпацији од 2006. године које чине дио Закона о стварним правима, да се јасније и прецизније дефинишу поједине одредбе које онемогућавају потпуну примјену у пракси, као и да се на другачији начин омогући брже и ефикасније рјешавање имовинскоправних односа који су настали узурпацијом земљишта у својини носилаца својине јавног права.

На сједници је утврђен и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима ради обавезе која је настала одлуком Уставног суда Српске којом су поједине одредбе постојећег закона проглашене неуставним.