ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана10/10/2019

УСВОЈЕН НАЦРT ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О ШTРАЈКУ

 

БАЊАЛУКА, 10. ОКTОБРА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске усвојила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку, чиме се овај акт усклађује са новим Законом о раду који је општи пропис у овој области.

 

Овај нацрт се доноси и ради његовог усклађивања са новим правним институтима, прописаним Законом о мирном рјешавању радних спорова којим се уређује поступак мирног рјешавања интересних и правних колективних радних спорова.

Народна скупштина је усвојила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, којим се прецизније дефинишу одредбе које се односе на поступање стручног савјетника суда и јавног тужилаштва.

Скупштина је усвојила и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом ради његовог додатног усаглашавања са новим рјешењима европског законодавства, с циљем даљег подстицања одрживог управљања отпадом.

Посланици су усвојили Стратегију развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019-2023, чији је циљ повећање учешћа предузетница у укупном броју малих и средњих предузећа и у бруто домаћем производу, као и раст броја запослених предузетница за 10 одсто.

Усвојена је и Стратегија за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској од 2019. до 2028.

Скупштина је усвојила и Нацрт стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019-2022, чији је циљ даљи развој е-управе и потреба за наставком активности на правно-нормативном, технолошком и кадровском осавремењавању система ове управе.

Усвојен је извјештај о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. под називом "Знање за развој", за период од 1. октобра 2017. до 30. јуна 2019. године, као и извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за прошлу годину.

Посланици су усвојили извјештаје о стању у банкарском систему Републике Српске, о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Српске за прошлу годину, као и извјештаје Агенције за осигурање Републике о стању сектора осигурања, о раду и о финансијском пословању Агенције за прошлу годину.

Народна скупштина је усвојила и извјештаје Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности, о раду и о финансијском пословању Комисије за 2018.

К знању је примљен извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о спроведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Српске за прошлу годину, а усвојен је Годишњи ревизорски извјештај ове службе за ову годину.

Усвојен је и извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и фондова за прошлу годину са извјештајем независног спољног ревизора, у којем се наводи да су та банка и фондови којима управља лани остварили укупну нето добит од 20,8 милиона КМ.

Посланици су усвојили и извјештаје Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду и Гарантног Фонда Српске о раду и пословању за 2018, те извјештај о извршењу Плана рада и финансијског плана фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за прошлу годину.

Усвојени су и извјештаји Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске и Комисије за жалбе о раду за 2018.

К знању су примљени извјештаји о раду Радио-телевизије Републике Српске /РTРС/ за 2017. годину са Планом рада за 2018. годину, о раду РTРС-а за 2018. годину са Планом рада за 2019. годину и о ревизији финансијског пословања тог јавног предузећа.

У извјештају је, између осталог, наведено да је РTРС лани покрила расходе приходима у веома тешким условима у систему јавног емитовања у Српској и БиХ.

Народна скупштина је усвојила и информацију о дугу са стањем на дан 31. децембар 2018. године у којој се, између осталог, наводи да је јавни дуг Републике Српске износио 4,04 милијарде КМ, односно 38,22 одсто бруто домаћег производа /БДП/, а укупни дуг 5,17 милијарди КМ или 48,89 одсто БДП-а.

Посланици су усвојили и информације о реализацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске /2014-2019./ за прошлу годину и о реализацији Програма развоја спорта Републике Српске за 2018.

Усвојена је и одлука о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

Народна скупштина је за чланове Управног одбора РTРС-а изабрала Далибора Рачића из реда српског, Ивону Пејин из реда хрватског, Расима Диздаревића из реда бошњачког, док из реда осталих народа није изабран члан Небојша Tојагић.

Народна скупштина је, на приједлог Владе, за члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију из Републике Српске изабрала дипломираног економисту Браниславу Милекић на период од пет година.

Након гласања о апсолвираним тачкама дневног реда, предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић закључио је шесту редовну сједницу.