ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана19/03/2020

ПРИЈЕДЛОГ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ

 

БАЊАЛУКА, 19. МАРТА /СРНА/ - Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку.

 

Разлог доношења овог закона јесте потреба његовог усклађивања са одговарајућим одредбама Кривичног законика Републике Српске, Закона о кривичном поступку Републике и Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Српске, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.

Влада је утврдила и Приједлог закона о високом образовању, ради неопходног усклађивања домаћег система високог образовања са промјенама у европском простору високог образовања које су, у периоду од усвајања важећег Закона из 2010. године, биле бројне, хетерогене и континуиране.

Приједлогом закона о високом образовању уређују се циљеви и принципи високог образовања, нивои и врсте високог образовања, оснивање, организација и рад високошколских установа, општа начела у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, образовна, научноистраживачка и умјетничка дјелатност високошколских установа, права и обавезе академског особља и студената, тијела у области високог образовања, финансирање високошколских установа.

Током примјене важећег Закона показало се да одређена законска рјешења треба прецизније, јасније или другачије уредити.

Показало се да поступак акредитације, који је важећим Законом прописан као необавезан, треба прописати као обавезу свим високошколским установама, да би била обезбијеђена већа препознатљивост, проходност, упоредивост и квалитет домаћих високошколских квалификација ван граница Републике и БиХ.

Прописивањем акредитације као обавезне Република је свој систем високог образовања ускладила са водећим тенденцијама у земљама чланицама европског простора високог образовања.

Влада је утврдила и Приједлог закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске којим се успостављају културе квалитета, што дугорочно обезбјеђује једини сигуран пут развоја високог образовања.

Овај акт уређује обезбјеђење квалитета у високом образовању, поступке почетне акредитације, акредитације, тематског вредновања и вањске независне периодичне процјене унутрашњег система обезбјеђења квалитета, те статус, дјелатност, организацију и финансирање Агенције за високо образовање Републике Српске.

Будући да улагање у квалитет високог образовања представља темељ развоја друштва свих земаља у развоју, ова област представља један од најважнијих стратешких циљева Републике Српске.

Образовање на свим нивоима, у складу са Уставом БиХ, изворна је надлежност Републике Српске, додаје се у саопштењу.