ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана26/06/2020

ДО САДА ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ВРИЈЕДНИ 62 МИЛИОНА ЕВРА

 

БАЊАЛУКА, 26. ЈУНА /СРНА/ - У оквиру пројекта "Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској" одобрени су пројекти за, тренутно, 27 општина учесница, те су до сада потписани уговори о радовима, испоруци робе и услугама надзора укупне вриједности око 62 милиона евра, саопштено је из Владе Српске која је данас усвојила информацију о овом пројекту.

 

Овом информацијом, Министарство финансија презентује досадашње ефекте реализације тог пројекта започетог у септембру 2011. године, када је ратификован споразум са Европском инвестиционом банком о финансирању под-пројеката у општинама Републике Српске који се односе на водоводну и канализациону инфраструктуру.

"Када је ријеч о уговорима о радовима, завршено је 39 уговора, а осам је у току. Извршена плаћања по одобреним пројектима износе 53,4 милиона евра", саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Влада је донијела уредбу о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач и замјенским супстанцама којом се утврђује начин постепеног искључивања из употребе супстанци које га оштећују.

Уредбом је обухваћено и поступање са тим супстанцама, замјенским супстанцама, као и новим контролисаним супстанцама, поступање са производима који садрже супстанце или су помоћу тих супстанци произведени, начин провјере испуштања и контроле емисија ових супстанци, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Овом уредбом се утврђује поступање са тим супстанцама након престанка употребе производа и опреме који их садрже, начин њиховог сакупљања, обнављања и обраде и поступак издавања сагласности за увоз, извоз и стављање у промет супстанци које оштећују озонски омотач.

На сједници је донесна и уредба о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама према којој се дивље врсте - које су угрожене или могу постати угрожене, које имају посебан значај из генетичког, еколошког, екосистемског, научног, здравственог, економског и другог аспекта - штите као строго заштићене дивље врсте или заштићене дивље врсте, у складу са Законом о заштити природе.