ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана01/07/2020

ВИДОВИЋ: ЦИЉ ЗАКОНА ПОВЕЋАЊЕ НАПЛАTЕ ПОTРАЖИВАЊА

 

БАЊАЛУКА, 1. ЈУЛА /СРНА/ - Министар финансија Републике Српске Зора Видовић истакла је данас у Бањалуци да је циљ Нацрта закона о факторингу повећање наплате потраживања и правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на повећање инвестиција и конкурентности.

 

"Овај закон представља новину у правном систему Републике и његово доношење би требало да допринесе повећању наплате потраживања, као и правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на повећање инвестиција и конкурентности уз истовремено смањење задужености привредних субјеката, те јачање конкуренције у финансијском сектору, као и снижавање цијене капитала", рекла је Видовићева у Народној скупштини, образлажући законско рјешење.

Она је нагласила да су разлози за доношење закона иницирани све већом потребом за обртним средствима и заштитом од кредитног ризика, као и могућношћу управљања ризиком.

"Овим законом се посао факторинга уређује као небанкарска финансијска услуга која представља алтернативни начин финансирања микро, малих и средњих привредних друштава ради превазилажења ниске кредитне способности", рекла је Видовићева.

Она је навела да се наведеним законом уређује појам и предмет Факторинга, уговор о факторингу, као и права и обавезе учесника факторинга.

"Према законској дефиницији факторинг је правни посао купопродаје постојећег недоспјелог или будућег краткорочног потраживања, насталог на основу уговора о продаји робе или пружању услуге, у коме учествују уступилац, фактор и дужник. Под краткорочним потраживањем подразумијева се оно потраживање које доспијева на наплату у року до годину дана од дана продаје робе, односно пружања услуге", каже Видовићева.

Према њеним ријечима, значајан дио овог закона односи се на прописивање услова за оснивање и рад друштва за факторинг.

"Друштво за факторинг је привредно друштво које може бити основано у форми акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу са сједиштем у Републици Српској, а надзор над његовим радом врши Комисија за хартије од вриједности. Прописано је да износ оснивачког капитала друштва за факторинг буде најмање 250.000 КМ, као и да је у цијелости уплаћен у новцу, приликом оснивања, а постоји обавеза задржавања наведног износа за све вријеме рада друштва“, рекла је Видовићева.

Народна скупштина размотрила је наведено законско рјешење. /наставиће се/бон/бој