VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo16/04/2018

IZBOR OBJEKATA ZA PROGRAM JAČANjE MJERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

 

BANjALUKA, 16. APRILA /SRNA/ - Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske prikupljaće od danas do 30. aprila prijave lokalnih zajednica radi izbora dva objekta za program jačanja mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu.

 

Iz Ministarstva je saopšteno da je riječ o projektu "NovEE zgrade Republike Srpske - za uštede", koji će biti realizovan od 2018. do 2019. godine u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju.

Ministar za prostorno uređenje Srebrenka Golić istakla je da je cilj programa "NovEE zgrade Republike Srpske - za uštede" jačanje primjene mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu, a koje su definisane važećim propisima koji uređuju oblast izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola.

"Ovaj program podrazumijeva sveobuhvatan pristup praćenju i analiziranju svih faza procesa pribavljanja građevinskih i upotrebnih dozvola, te pruža stručnu podršku i osiguranje kvaliteta kroz sve faze procesa pribavljanja dozvola u odabranim jedinicama lokalne samouprave i na odabranim objektima", objasnila je Golićeva.

Ona je dodala da to znači da će biti obezbijeđena stručna podrška za investitore u svim fazama projektovanja, što podrazumijeva i izradu elaborata energetske efikasnosti.

Golićeva je navela da to podrazumijeva i stručnu podršku pri nadzoru na objektu u dijelu koji ima uticaj na energetsku efikasnost objekta i pri energetskom pregledu objekta, kao i prilikom izrade izvještaja o izvršenom energetskom pregledu.

"Takođe, biće obezbijeđena i stručna podrška za jedinice lokalne samouprave kroz praćenje kretanja zahtjeva i sprovođenje procesa izdavanja građevinske dozvole, a nakon toga i upotrebne dozvole. Program podrazumijeva i obuku za sve učesnike u procesu gradnje", naglasila je Golićeva.

Poziv i upitnici koje popunjavaju jedinice lokalne samouprave i zainteresovani investitori mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.