VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo16/04/2018

UTVRĐENE IZMJENE ZAKONA O IZVRŠENjU KRIVIČNIH SANKCIJA

 

SARAJEVO, 16. APRILA /SRNA/ - Savjet ministara danas je u Sarajevu utvrdio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i regulisanja novih pravnih situacija u vezi sa radom državnog zatvora.

 

Dopunama Zakona reguliše se buduća saradnja zatvorskog sistema BiH i zatvorskih sistema entiteta i Brčko distrikta, a nakon što počne raditi Zavod za izvršenje krivičnih sankcija pritvora i drugih mjera BiH /državni zatvor/, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ta saradnja, između ostalog, omogućava entitetskim ministarstvima pravde i Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta da od Ministarstva pravde BiH zatraže smještanje u državni zatvor visokorizičnih i opasnih zatvorenika.

Istovremeno se regulišu pitanja izjednačavanja položaja osuđenika po presudama entitetskog i Suda BiH za krivično djelo iz nadležnosti Krivičnog zakona BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona definišu se i mjere bliskog nadzora koje se mogu ostvarivati putem elektronske narukvice sa dži-pi-es-om.

Savjet ministara utvrdio je i mišljenje Ministarstva bezbjednosti na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, čiji su predlagači delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Darko Babalj, Bariša Čolak i Halid Genjac.

U Mišljenju se navodi da su opravdani razlozi za donošenje ovog zakona, jer će biti otklonjene određene nedorečenosti, kao i nejasnoće nastale u njegovoj primjeni.

Ministarstvo bezbjednosti dostaviće ovo mišljenje Parlamentarnoj skupštini BiH.

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara usvojena je Informacija Direkcije za evropske integracije o drugom sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave, koji je održan u Sarajevu krajem januara.

Usvojene su i preporuke Evropske komisije kojima se naglašava važnost daljeg provođenja reformi u BiH, između ostalog hitnog finalizovanja strateškog okvira za reformu javne uprave koji moraju usaglasiti svi nivoi vlasti, nakon čega će biti pripremljen zajednički akcion plan za njegovo provođenje.

Savjet ministara BiH utvrdio je dva prijedloga sporazuma o zajmu između BiH i Opek Fonda za međunarodni razvoj za projekat auto-puta na Koridoru "Pet ce", poddionica Nemila-Donja Gračanica /Zenica sjever/.

Danas je utvrđen i Prijedlog za produženje važenja Protokola između Savjeta ministara BiH i Vlade Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja, kojim se omogućava da studenti iz BiH i dalje budu oslobođeni plaćanja troškova školarine u Sloveniji, koju plaćaju stranci.

Ministarstvo civilnih poslova dostaviće Predsjedništvu BiH Prijedlog za produženje važenja Protokola.