VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana11/10/2018

SAGLASNOST SA PRIJEDLOGOM KRITERIJUMA I INSTITUCIJA ZA IZBOR ČLANOVA

 

BANjALUKA, 11. OKTOBRA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske saglasila se danas sa Prijedlogom kriterijuma i institucija iz kojih će se birati članovi Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine.

 

"U tom smislu prihvaćen je prijedlog Ministarstva pravde Srpske da se za članove Komisije imenuju po dva predstavnika Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Udruženja sudija Republike Srpske, Udruženja tužilaca i Advokatske komora Srpske", saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

U saopštenju se dodaje da bi trebalo da budu imenovana i po dva člana sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te po jedan član sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci - studijski program Istorija, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu - studijski program Istorija, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci - studijski program Geografija/demografija, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu - studijski program Geografija/demografija, te Akademije nauka i umjetnosti, međunarodni pravni eksperti.

Da bi sudije i tužioci bili članovi komisija treba da su imenovani u sudu ili tužilaštvu bilo koje instance i da imaju najmanje pet godina iskustva iz oblasti krivičnog prava ili međunarodnog humanitarnog prava, a advokati treba da su članovi Advokatske komore Republike Srpske i da imaju iskustvo u oblasti krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava pred domaćim ili međunarodnim sudovima.

"Lica iz akademske zajednice treba da imaju izbor u zvanje nastavnika - docent, vanredni profesor ili redovni profesor, međunarodni pravni eksperti da imaju znanja, iskustva i kompetencije iz oblasti krivičnog prava ili međunarodnog humanitarnog prava, a ostala lica treba da imaju visoku stručnu spremu 240 ECTS bodova i najmanje pet godina radnog iskustva po mogućnosti na ovim poslovima", navodi se u saopštenju.

Vlada je zadužila Ministarstvo pravde Republike Srpske da se u skladu sa utvrđenim kriterijumima neophodnim za imenovanje obrati institucijama navedenim u ovoj informaciji radi konačnog utvrđivanja komisijskog sastava.

Zaduženo je Ministarstvo pravde Republike Srpske i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica da obave neophodne konsultacije da bi se obezbijedio rad međunarodnih pravnih eksperata.

Za izvršenje zaključka Vlade Ministarstvu pravde Srpske utvrđuje se dodatni rok do 90 dana.