VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija17/01/2019

USVOJEN PLAN I PROGRAM RADA FONDA PIO

 

BANjALUKA, 17. JANUARA /SRNA/ - Vlada Republike Srpske usvojila je danas Plan i program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Srpske za 2019. godinu, kao najvažniji dokument po kome će ova institucija realizovati planirane aktivnosti.

 

Planirano je da će u Fondu PIO biti rješavano oko 80.000 svih vrsta zahtjeva, od čega oko 12.400 zahtjeva za ostvarivanje prava i ponovno određivanje penzije u domaćem osiguranju i oko 20.100 zahtjeva sa komponentom inostranog osiguranja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

"U postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju, u pogledu ocjene radne sposobnosti, očekuje se oko 5.600 zahtjeva, koji će se rješavati u zakonskom roku. Osim toga, planirano je da se nastavi sa akcijom `Stop prevarama, do penzije pošteno`, u smislu sprečavanja svih pojavnih prevarnih oblika u penzijskom sistemu", ističe se u saopštenju.

Planirana je redovna i blagovremena isplata penzija za korisnike prava u Republici Srpskoj i van Republike, u ukupnom iznosu od 1,090 milijardi KM, od čega će 80 odsto potrebnih sredstava biti obezbijeđeno iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a ostatak iz ostalih budžetskih sredstava.

"S ciljem što efikasnijeg rješavanja o pravima, kao i informacione podrške ostalim poslovima u Fondu, planirano je osavremenjavanje i dalje razvijanje integrisanog informacionog sistema, a značajne aktivnosti biće usmjerene na poboljšanje informatičke infrastrukture i povezivanja, u pogledu šire razmjene podataka, sa drugim subjektima, posebno Poreskom upravom Republike Srpske, kao i nosiocima osiguranja u drugim državama", dodaje se u saopštenju.

Dokument je urađen u skladu sa usvojenom metodologijom izrade i sadrži planske aktivnosti svih organizacionih dijelova koji su definisani zakonom i Statutom Fonda, a bazira se na relevantnim dokumentima i informacijama na osnovu kojih su predviđene planske aktivnosti uz uvažavanje postojeće ekonomsko-finansijske situacije u kojoj egzistira Republika i društvo u cjelini.

Realizacija Plana i programa rada omogućava Fondu PIO sprovođenje strateških i operativnih ciljeva kroz zakonito, racionalno i efikasno ostvarivanje i korištenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, unapređenje administrativno-tehničke podrške sistemu, zadovoljavajući nivo ažurnosti, tačnosti i pouzdanosti podataka u evidencijama Fonda, kvalitetniju uslugu u optimalnim rokovima, zakonito, ekonomično i racionalno upravljanje raspoloživim sredstvima, javnost rada, razvoj savremenog poslovanja i sprečavanje prevara i nepripadajućih isplata iz penzijskog osiguranja.