VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija09/05/2019

GURIJEV: MIGRACIJE NEĆE STATI SA POBOLJŠANjEM KVALITETA ŽIVOTA

 

SARAJEVO, 9. MAJA /SRNA/ - Percepija o migrantima vrlo često je negativna jer se smatra da je riječ o ljudima niskog stepena edukacije, što vrlo često nije slučaj, istaknuto je danas u Sarajevu tokom sesije "Migracije u regionu EBRD-a: pretvaranje izazova u priliku", koja je održana u okviru godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/.

 

Glavni ekonomista EBRD-a Sergej Gurijev istakao je tokom sesije da je urađena velika studija ove banke koja je pokazala da različite tendencije migracija - od izbjeglica do ekomskih migranata.

"Postoje različiti migracioni trendovi. U nekim zemljama je najveći izazov emigracija dok postoje druge, poput Jordana, Libana i Turske, koje primaju milion sirijskih izbjeglica. Zemlje u centralnoj Evropi pate od emigracije, ali ne vole nove migrante", rekao je Gurijev.

Kao primjer je naveo da milion Poljaka danas živi u Velikoj Britaniji, a istovremeno dva miliona Ukrajinaca živi u Poljskoj.

"Treba razmisliti o tome kako migraciju načiniti prilikama, a ne izazovom. Pristupanjem novih zemalja Evropskoj uniji se to tržište rada otvorilo i dalo priliku mnogim visokoobrazovanim ljudima sa istoka da krenu na zapad", rekao je Gurijev.

On je pojasnio da to ima i implikacije na zemlje iz kojih su ti ljudi otišli, jer rodbini šalju novac, a pojedini se vrate u zemlje iz kojih su otišli i donose inovacije i investicije.

"LJudi sa zapada ne donose samo novac, nego i vještine. Migracije stavaraju koristi za obje strane", rekao je Gurijev.

On je poručio da će u budućnosti biti još migracija, te da je pogrešna pretpostavka da će migracije stati kada svijet postane bogatiji i kada se poboljša kvalitet života u zemljama niskog prihoda.

"Ekonomisti smatraju da će razvoj zemalja niskog prihoda na nivo zemalja srednjeg prihoda potencijelnih migranata biti još više, jer će biti u mogućnosti i da plate put", dodao je Gurijev.

Tokom sesije je istaknuto da ljudi stotinama godina emigriraju iz siromašnijih zemalja Balkana i drugih dijelove istočne Evrope na zapad, ali da je tada bilo i dovoljno djece, kojima se taj trend mogao nadoknaditi.

Novinar "Ekonomista" Tim Džudah rekao je tokom sesije da sve projekcije pokazuje da ove zemlje imaju sve manje populacije i da će taj trend biti nastavljen do 2050. godine.

"Prije su ljudi sa sela bili u dilemi da se presele sa sela u grad, dok danas razmišljaju zašto iz Tuzle ići u Sarajevo kada mogu ići u Njemačku ili London", dodao je Džudah.

Džudah je ukazao da mnogi ljudi u zapadnoj Evropi vide problem sa migrantima, što je veliko iskušenje za političare, s obzirom na to da se mora uzeti u obzir činjenica da populacija u regionu operacija EBRD-a stari.

"Moramo uzeti u obzir činjenicu da će naša populacija za 20 do 50 godina biti različita u odnosu na danas. U migracijama imate dobitnike i gubitnike. Odgovorni političari moraju da obezbjede da ima što više dobitnika, te da i oni koji gube mogu da imaju određene koristi", dodao je on.

Tokom sesije predstavljeni su primjeri Mađarske, Poljske Ukrajine i Rumunije i odnosa tih zemalja prema dijaspori, uz napomenu da migracije ne zavise isključivo do visine plate.

Izvještaj EBRD-a o migracijama je, kako su naveli panelisti, pokazao da na globalnom nivou 50 odsto migranata čine žene, a da je taj procenat u nekim dijelovima svijeta od 70 do 80 odsto.

Žene su, kako je rečeno tokom panela, ranije emigrirale radi objedinjavanja porodica ili stupanja u brak, a danas jer žele bolje obrazovanje, radna mjesta i mogućnost da upravljaju svojim životom, što je u nekim državama u svijetu ograničeno.

Zbog činjenice da su žene koje migriraju podložnije trgovini ljudima i različitim vrstama ekospolatacije, postoji sve više inicijativa na globalnom nivou koja se bave tim pitanjima.

Izvještaj EBRD-a, takođe, pokazuje da žene sa visokim obrazovanjem koje migriraju imaju tendenciju da završe na radnim mjestima koje ne odgovaraju njihovim kvalifikacija.

Godišnji sastanak Odbora guvernera EBRD-a zatvoren je danas sesijom Alumni asocijacije EBRD-a, koja okuplja oko 3.000 članova i predstavlja jedinstvenu mrežu stručnjaka iz različitih sektora.