VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo26/06/2019

NEUSTAVAN ČLAN PORODIČNOG ZAKONA SRPSKE

 

BANjALUKA, 26. JUNA /SRNA/ - Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je da član Porodičnog zakona, kojim je propisano da muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene i dok njihovo dijete ne navrši godinu dana, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske.

 

Ustavni sud smatra da ovakva odredba dovodi do različitog tretmana bračnih supružnika u pogledu mogućnosti podnošenja tužbe za razvog braka u navedenom periodu.

"Osporenim propisivanjem se pravi razlika među supružnicima bez objektivnog i razumnog opravdanja. Prilikom ove ocjene Ustavni sud nije zanemario činjenicu da su žena u toku trajanja trudnoće, te majka i dijete do njegove navršene prve godine, naročito osjetljive kategorije, te da i po Ustavnu uživaju posebnu zaštitu", saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Ustavni sud, međutim, smatra da Porodični zakon sadrži brojne druge mehanizme koji obezbjeđuju zaštitu interesa majke i djeteta i koji putem imperativnih normi jasno definišu međusobna prava i obaveze, izdržavanja supružnika koji nema dovoljno sredstava za život, kao i njihove dužnosti i prava u pogledu brige i izdržavanja zajedničke djece.

"Osporenom odredbom došlo je do povrede ustavnih garancija o zabrani diskriminacije, kao i prava na pristup sudu kao segmentu prava na privično suđenje iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda", navedeno je u obrazloženju.

Ustavni sud je utvrdio i da odredba člana šest Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o visokom obrazovanju.

"Neustavnost ove odredbe, kojom je propisan način imenovanja dekana/direktora organizacione jedinice Univerziteta, iskazuje se u tome što ovo pitanje može biti uređeno isključivo Statutom Univerziteta, jer Pravilnik nije odgovarajući normativni akt u smislu relevantnih odredaba Zakona o visokom obrazovanju", navode iz Ustavnog suda.

Utvrđeno je i da odluka o dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Banjaluci, kao i odluka o izmjeni ove odluke, a koje je donio Senat Univerziteta u Banjaluci, nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o visokom obrazovanju.

"Donosilac osporavanog akta, uređujući ovo pitanje, izašao je izvan okvira svojih zakonskih ovlašćenja budući da je propisivanje uslova za odbranu doktorske disertacije u domenu zakonodavca. Usljed toga, pomenute odluke donesene su suprotno Zakonu o visokom obrazovanju, čime je narušeno ustavno načelo zakonitosti", naglašava se u saopštenju.

Utvrđeno je i da odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centra urbanog područja Vlasenice nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju.

"Neustavnost navedene odluke utvrđena je na osnovu toga što postupak usvajanja osporenog planskog dokumenta nije sproveden u saglasnosti sa imperativnim normama Zakona o uređenja prostora i građenju, čime je njegov donosilac povrijedio ustavno načelo zakonitosti, kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom", ističu iz Ustavnog suda Srpske.

Ustavni sud na sjednici u Banjaluci nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o doprinosima, kao i ocjenu pojedinih podzakonskih normativnih akata.