VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika11/09/2019

NASTAVAK SJEDNICE

 

SARAJEVO, 11. SEPTEMBRA /SRNA/ - U današnjem nastavku sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH /FBiH/ poslanici će okončati raspravu, potom se očekuje izjašnjavanje o svim tačkama dnevnog reda.

 

Tokom četvrte redovne sjednice, federalni premijer Fadil Novalić juče je obrazložio Program ovogodišnjeg rada Vlade FBiH, ističući da su prioriteti projekti intenziviranja privrednog razvoja, jačanje unutrašnje stabilnosti FBiH i vladavine prava.

Među prioritete, Novalić je svrstao iniciranje i sprovođenje reformi usklađenih sa potrebama BiH, te, u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH, rad na evroatlantskim integracijama s ciljem dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom, prenose federalni mediji.

On je naveo da se strateški ciljevi i programi federalne Vlade u ovoj godini odnose na dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme,
izgradnju i rekonstrukciju transportne i energetske infrastrukture.

Među prioritetima su nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, zaštita od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.

Prema njegovim riječima, planirano je da Vlada FBiH usvoji 95 zakona, četiri uredbe, 12 odluka, 35 pravilnika, šest strategija, 11 ostalih akata.

Nastavak četvrte redovne sjednice Predstavničkog doma FBiH zakazan je u 10.00 časova.