VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Specijalni servisi 19/09/2019

RODITELJI - KLJUČNI FAKTOR POMOĆI

 

Roditeljima djece sa invaliditetom u BiH uskraćena su radna i sva ostala prava, a svi odgovorni za ova pitanja /institucije, lokalne zajednice, nadležna ministarstva/ trebalo bi da im olakšaju to breme, kažu u Koaliciji "Kolosi"

 

Priredila: Zorica SIMEUNOVIĆ

BIJELJINA, 19. SEPTEMBRA /SRNA/ - Jedan od ključnih faktora uspjeha u procesima resocijalizacije mladih sa invaliditetom jeste podrška koja dolazi iz porodice.

Principi rada sa porodicama mladih sa invaliditetom česta su tema u Koaliciji 13 udruženja lica sa ivaliditetom grada Bijeljina "Kolosi" i radionicama na kojima učestvuju i roditelji, te predstavnici javnih institucija i udruženja.

Milorad Jović, tehnički sekretar u Koaliciji "Kolosi", ističe da porodica ima ključnu ulogu u resocijalizaciji ovih lica.

"Način rada sa porodicama koje imaju djecu sa invaliditetom zavisi od različitih faktora, i to prvenstveno od stepena invaliditeta kod djece, njihovog obrazovanja, informisanosti, ali i od podrške šire društvene zajednice", navodi Jović za Srnu.

On napominje da Koalicija "Kolosi" prati pozitivnu praksu, na primjer u Srbiji, gdje se roditelji djece sa invaliditetom tretiraju kao njegovatelji, pri čemu im se upisuje radni staž i primaju nadoknadu za svakodnevni boravak uz djecu i njihovu njegu.

"Ovo je slučaj i u drugim zemljama regiona, Evrope i svijeta, a u nekim od tih naprednijih zemalja uvedeno je i stambeno zbrinjavanje za njih kao u Švedskoj i Norveškoj", ističe Jović.

Pravni okvir u BiH je poboljšan, kažu u Koaliciji "Kolosi", ali se mladi sa invaliditetom i njihovi roditelji i dalje suočavaju sa nizom problema.

S obzirom na to da je usvojena Omladinska politika grada Bijeljina, u koju su uključeni i mladi sa invaliditetom, Jović ističe da je obaveza grada da lokalnim planom u ovoj oblasti formira bazu podataka u kojoj će biti mladi od 18 do 35 godina.

Na taj način biće poboljšane mogućnosti njihovog zapošljavanja i obrazovanja, kao i društveni život.

"Veoma je važno da je Koalicija prepoznala taj problem, te osnovala Aktiv mladih sa invaliditetom, koji će se usredsrediti na probleme članova u zajednici", navodi predsjednik Aktiva Ivana Stevanović.

Roditelji u društvu BiH svakodnevno moraju biti sa svojom djecom koja imaju različite nivoe invaliditeta, a njihova svakodnevica protiče u podršci djeci i neizvjesnoj budućnosti.

Njima su, napominju u Koaliciji "Kolosi", uskraćena radna i sva ostala prava, a svi odgovorni za ova pitanja /institucije, lokalne zajednice, nadležna ministarstva/ trebalo bi da im olakšaju to breme.

Mladenka, majka djeteta sa invaliditetom, kaže za Srnu da je njen trinaestogodišnjeg sin počeo prije godinu dana da trenira košarku u kolicima, te da je ovaj momenat za njega predstavljao prekretnicu u dotadašnjem životu.

"Oduševljen je novim aktivnostima, raspoloženiji, a nama, roditeljima, to je najvažnije. Drago mi je što je imao mogućnost da se priključi ovom načinu rehabilitacije, sportu. On na taj način jača, a ove godine je išao i u Bugarsku i Srbiju na turnire", navodi Mladenka.

Postoji mnogo pozitivnih načina, inicijativa i teoretskih i zakonskih rješenja za problema roditelja djece sa invaliditetom. Ali, veliki broj njih nije upoznat o tome.

U društvu je stavljen akcenat na mlade sa invaliditetom, ali se manje pažnje poklanja roditeljima, kojima je, takođe, potrebno pružiti socijalno-psihološku pomoć, navode u Koaliciji "Kolosi".