VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Društvo19/09/2019

O POVEĆANOM PRILIVU MIGRANATA

 

SARAJEVO, 19. SEPTEMBRA /SRNA/ - Savjet ministara u tehničkom mandatu razmatraće danas materijale Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata.

 

Materijale čine informacije sa sveobuhvatnim planom mjera i aktivnosti radi rješavanja problema povećanog priliva migranata u BiH i o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH za jun, jul i avgust, te Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice, objavljeno je na veb-stranici Savjeta ministara.

Na dnevnom redu nalazi se i nacrt sporazuma Savjeta ministara i Vlade Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji mostova na granici, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara u tehničkom mandatu.

Ministarstvo bezbjednosti predložilo je da bude razmatran nacrt sporazuma Savjeta ministara i Vlade Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na Sporazum u oblasti odbrambene industrije.

Pred ministrima će se naći i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu /Projekat rehabilitacije puteva u Republici Srpskoj/ između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Na dnevnom redu je i više nacrta odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, kao što su nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH-Crna Gora za 2017. godinu između EU, BiH i Vlade Crne Gore, nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o vazdušnom saobraćaju između i izvan njihovih teritorija, te nacrt odluke o ratifikaciji Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između BiH, Crne Gore i Srbije.

Na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara u tehničkom mandatu trebalo bi da bude razmatran prijedlog odluke o ponavljanju količina tarifnih kvota u ovoj godini koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za rafinisanje.

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve, čiji je predlagač Ministarstvo pravde u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, te prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, čiji je predlagač Ministarstvo bezbjednosti.

Ministri bi trebalo da razmatraju materijale Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji se odnose na realizaciju višegodišnjih kapitalnih ulaganja i izgradnju nekoliko graničnih prelaza.

Na sjednici bi trebalo da se nađe informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 30. jun, informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar-jun, te izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za isti period, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara u tehničkom mandatu.

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara u tehničkom mandatu biće razmatran i izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u BiH za 2018. godinu, te izvještaj o prihvatu i integraciji državljana BiH koji se vraćaju u zemlju po osnovu Sporazuma o readmisiji za prošlu godinu.

Sjednica će biti održana u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu sa početkom u 11.30 časova.