VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija09/10/2019

VUJNIĆ: NETO DOBIT IRB-a I FONDOVA VEĆA OD 20 MILIONA KM

 

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Investiciono-razvojna banka /IRB/ Republike Srpske i fondovi kojima upravlja su u prošloj godini ostvarili ukupnu neto dobit od 20,8 miliona KM, rekla je direktor ove banke Snežana Vujnić.

 

Obrazlažući u Narodnoj skupštini izvještaj o poslovanju IRB-a i fondova za prošlu godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora, Vujnićeva je navela da je Banka ostvarila neto dobit od 159.979 KM, kao razliku između ukupno ostvarenih prihoda od 5.616.391 KM i rashoda od 5.442.253 KM, te izvršenog obračuna poreza na dobit od 14.159 KM.

Ona kaže da je Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske u prošloj godini zabilježio ukupne prihode od 14.691.530 KM.

"Ukupni rashodi tog fonda bili su 6.962.375 KM. Ostvarena bruto dobit, koja je jednaka neto dobiti, iznosila je 7.729.155 KM", objasnila je Vujnićeva.

Ona je rekla da je u izvještajnom periodu Fond za razvoj istočnog dijela Srpske ostvario ukupne prihode od 2.030.299 KM, odnosno ukupne rashode od 361.738 KM, te da nakon obračuna poreza od 166.856 KM njegova neto dobit iznosi 1.501.704 KM.

"Ukupno ostvareni prihodi Fonda stanovanja iznosili su 4.837.605 KM, a rashodi 941.764 KM. Neto dobit, nakon obračuna poreza ostvarena je u visini od 3.510.102 KM. Akcijski fond je ostvario ukupne prihode od 5.005.932 KM, ukupne rashode od 1.436.380 KM, te bruto dobit, koja je jednaka neto dobiti, u iznosu od 3.569.553 KM", navela je Vujnićeva.

Ona je dodala da je Fond za restituciju u prošloj godini ostvario ukupne prihode od 5.690.988 KM, a ukupne rashode od 1.404.046 KM, pa je bruto dobit, koja je jednaka neto dobiti, 4.286.942 KM.

"Ukupno ostvareni prihodi Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Srpske u prošloj godini iznosili su 71.684 KM, a ukupni rashodi 60.561 KM", rekla je Vujnićeva i dodala da je nezavisni revizor izrazio pozitivno mišljenje o finansijskim izvještajima IRB-a i svih fondova za poslovnu 2018. godinu.

Vujnićeva je naglasila da je ukupan plasman Banke u prošloj godini iznosio 152.023.096 KM, od čega je na kreditnoj osnovi realizovano 133.874.816 KM, dok preostalih 18.148.280 KM čini plasman u hartije od vrijednosti.

"Posmatrano prema kreditnim linijama, za početne poslovne aktivnosti odobreno je 588.000 KM, za mikrobiznis u poljoprivredi 2.526.684 KM, poljoprivredu 5.653.000 KM, preduzetnike i preduzeća 87.872.101 KM...", navela je Vujnićeva.

Ona je istakla da je tokom izvještajnog perioda kontinuirano i posredstvom povoljnih kredita finansijski podržavano rješavanje stambenog pitanja socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Srpsku za šta je odobreno 37.045.030 KM.

"Posredstvom kreditnih linija za jedinice lokalne samouprave odobreno je 150.000 KM", precizirala je Vujnićeva.

Ona je napomenula da je u dužničke hartije od vrijednosti domaćih emitenata uloženo ukupno 18.148.280 KM, od čega je kupovinom na berzi plasirano više od 6,6 miliona KM, a upisom kod emitenta 11,5 miliona KM.

U izvještajima IRB-a konstatuje se da ta banka od osnivanja obezbjeđuje kontinuiranu podršku privrednom rastu i razvoju Srpske, održavanju i povećanju nivoa zaposlenosti, razvoju tržišta kapitala, realizaciji infrastrukturnih projekata, kao i stambenom zbrinjavanju socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Republiku.

U Narodnoj skupštini data je redovna pauza do 17.00 časova. /nastaviće se/boj/bon/vj