VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana10/10/2019

LANI UTVRĐENA ČETIRI SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI

 

BANjALUKA, 10. OKTOBRA /SRNA/ - Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske donijela je u toku 2018. godine 23 rješenja od čega su četiri o utvrđenom sukobu interesa, navodi se u izvještaju o radu te komisije koji je predstavljen poslanicima u Narodnoj skupštini Srpske.

 

Predsjednik Komisije Obrenka Slijepčević rekla je, podnoseći parlamentu Srpske izvještaj o radu u prošloj godini, da je Komisija dala mišljenje u 18 slučaja, donijela 22 zaključka, a tri slučaja su riješena usvajanjem drugog akta.

Ona je rekla da je Komisija u toku svog cjelokupnog rada obradila 878 akata, 62 sukoba interesa, od čega su 43 riješena.

"Tokom 2018. godine Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske je održala ukupno 17 sjednica, a uzeta su u rad 72 predmeta, po prijavama stranaka i 200 predmeta po službenoj dužnosti”, navela je Slijepčevićeva.

Ona je rekla da je na tom planu završeno 267 predmeta, ili oko 98 odsto.

"U 2018. godini utvrdili smo četiri sukoba interesa od kojih su dva razriješena. Takođe, u istoj godini preventivno je riješeno 10 mogućih sukoba interesa", rekla je Slijepčevićeva.

Predsjednik Komisije za žalbe Biljana Vasić rekla je da je ova komisija u prošloj godini na osam održanih sjednica donijela 16 rješenja.

Radi se o šest rješenja kojima je potvrđeno rješenje prvostepenog organa i odbijena žalba kao neosnovana, četiri rješenja kojim je poništeno rješenje prvostepenog organa i šest rješenja kojim je žalba odbačena.

"Postupajući po uputstvima suda u tri slučaja poništena su rješenja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i predmet vraćen prvostepenom organu na ponovni postupak i odlučivanje", navela je Vasićeva, podnoseći parlamentu Srpske izvještaj o radu Komisije za žalbe u prošloj godini.

Ona je rekla da je Okružnom sudu u Banjaluci u 2018. godini podneseno devet tužbi protiv rješenja Komisije za žalbe.

"Po osam tužbi okončan je postupak pred Okružnim sudom dok je u toku postupak po jednoj tužbi", rekla je Vasićeva. /nastaviće se/boj/bon