VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika05/12/2019

NEOPHODNO POVEĆANjE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANjE PRIVREDE

 

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, istakao je da je za održiv ubrzan ekonomski rast neophodno povećanje konkurentnosti privrede, bolje poslovno okruženje, restrukturiranje privrede, posebno javnog sektora, bolja zaštita domaće privrede i podsticanje investicija.

 

Tegeltija je naveo da su ukupne javne finansije u BiH u dobrom stanju, a ključni makroekonomski pokazatelji pozitivni, te da je odgovornom ekonomskom politikom koju su u prethodnom vremenskom periodu provodile vlade entiteta i Savjet ministara osiguran stabilan rast BDP-a.

Iznoseći ekspoze pred poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu, on je naveo da je održiv rast BDP-a koji treba da bude zasnovan na rastu investicija, povećanju izvoza roba i usluga i smanjenju javnih rashoda planiran i u budućem vremenskom periodu.

"Apsolutno svjesni ustavne pozicije Savjeta ministara kada je riječ o ekonomiji, spremni smo provesti sve neophodne reforme koje usaglasimo sa Vladom Republike Srpske i Vladom Federacije BiH, a koje će imati za cilj održiv i ubrzan ekonomski rast. U saradnji sa vlastima na entitetskom nivou, preduzećemo odlučne korake u pravcu smanjenja poreskog opterećenja rada, kako bi podstakli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata", naglasio je Tegeltija.

S ciljem unapređenja poslovnog okruženja i jačanja jedinstvenog ekonomskog prostora, rekao je Tegeltija, insistiraće da Uprava za indirektno oporezivanje BiH značajno skrati procedure izdavanja PDV broja, a zajedno sa vlastima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH radiće na punom provođenju svojih zakona o elektronskom potpisu i osiguranju interoperabilnosti sistema elektronskog potpisa u cijeloj BiH.

"Poboljšaćemo naplatu indirektnih poreza, ojačaćemo kapacitete za upravljanje javnim dugom, obezbijedićemo veću sigurnost makroekonomskih projekcija i unaprijediti budžetsko planiranje. Stvorićemo fiskalni prostor za javna ulaganja radi ubrzanja razvoja saobraćaja, održive energije i digitalne infrastrukture, te boljeg povezivanja BiH sa globalnom ekonomijom. Pripremićemo i ojačati projekte digitalizacije za javni sektor i poslovnu zajednicu", rekao je Tegeltija.

On je naglasio da će novi Savjet ministara, u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, ograničiti zaposlenost, te izdatke za plate i ukupnu potrošnju na plate u javnom sektoru, radeći tako na unapređenju efikasnosti i produktivnosti javne uprave.

"U skladu sa obavezama iz Zajedničkih socio-ekonomskih reformi za period 2019-2022. godina, usvojićemo Zakon o porezu na dodatu vrijednost s ciljem usklađivanja s direktivama EU i podrške privrednim društvima. Takođe, usvojićemo konačno i Zakon o osiguranju depozita, čime će se zaokružiti okvir za sanaciju banaka u skladu sa Direktivom o načinima za osiguranje depozita i Direktivom o oporavku i sanaciji banaka. Pružićemo punu podršku entitetskim vladama kako bi se u potpunosti implementirao Projekat jačanja bankarskog sektora u cijeloj BiH", naglasio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, posebnu pažnju posvetićemo unapređenju digitalne transformacije BiH, kako bi se oslobodio potencijal IT sektora u unapređenju inovativnosti, konkurentnosti i razvoju.

"Pored toga, provešćemo digitalnu transformaciju usluga kroz veće korištenje e-uprave i e-usluga kako bi se upostavio predvidiv, transparentan, efikasan i odgovoran sistem za podršku građanima i privredi, a s druge strane omogućio sistem za nove načine u borbi protiv korupcije", pojasnio je Tegeltija.

S ciljem poboljšanja upravljanja i transparentnosti javnih preduzeća, dodao je on, zajedno sa vlastima na entitetskom nivou, izradiće javno dostupne i harmonizovane Registre javnih preduzeća s ažurnim informacijama o vlasništvu, zaposlenim radnicima i sveobuhvatnim financijskim izvještajima, uključujući stanje duga preduzeća, te uvesti "OECD" principe korporativnog upravljanja u javna preduzeća.

On je najavio da će novi Sajet ministara, u saradnji sa poslovnom zajednicom i njihovim udruženjima, te vlastima na nivou Republike Srpske i Federacije BiH, raditi zajedno na identifikaciji mjera koje je potrebno sprovesti na nivou BiH, s ciljem zaštite domaće privrede, posebno poljoprivredne proizvodnje. /nastaviće se/tp