VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika05/12/2019

JAVNA UPRAVA MORA BITI U FUNKCIJI PRIVATNOG SEKTORA

 

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, naglasio je da javna uprava mora biti u funkciji privatnog sektora kao glavne poluge privrednog rasta i istinski servis građana.

 

"Cilj nam je da pažljivom reformom javne uprave dođemo do unapređenja kvaliteta i učinka javne uprave", rekao je Tegeltija danas u Sarajevu podnoseći ekspoze poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Prema njegovim riječima, proces reforme javne uprave provodi se posredstvom projekta na kojem BiH radi već nekoliko godina, a koji je već dugo u zastoju, zbog nemogućnosti postizanja dogovora o nekim rješenjima.

"Savjet ministara, u saradnji sa entitetskim vladama, usvojiće potrebne strategije i akcione planove za reformu javne uprave i reformu upravljanja javnim finansijama, te uspostaviti zajednički okvir za praćenje zasnovan na učinku i osigurati finansijsku održivost. Ujedno, uspostavićemo političko tijelo za donošenje odluka u skladu sa ustavnim nadležnostima i ojačati tehničke koordinacione strukture, kako bi se unaprijedio pristup reformi javne uprave na nivou cijele BiH", istakao je Tegeltija.

On je dodao da će novi Savjet ministara u saradnji sa vladama Republike Srpske i Federacije BiH izmjeniti zakone o državnoj službi, osiguravajući poštovanje načela zasluge u svim postupcima zapošljavanja, napredovanja, otpuštanja i poboljšanja upravljanja ljudskim resursima. /nastaviće se/tp