VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika05/12/2019

AKTIVNOSTI S CILJEM RJEŠAVANjA PITANjA IZBJEGLICA, RASELJENIH I POVRATNIKA

 

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, rekao je da rješavanje pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika mora biti prioritet u mandatu novog Savjeta ministara, a aktivnosti će se odvijeti u tri segmenta - obnova stambenih jedinica i objekata, održivi povratak i elektrifikacija.

 

Kada je riječ o segmentu obnove stambenih jedinica i objekata, Tegeltija je najavio da će se aktivnosti na rješavanju otvorenih pitanja u tom domenu provoditi kroz regionalni Program stambenog zbrinjavanja, Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja, Projekat rekonstrukcije stambenog fonda, preko Saudijskog razvojnog fonda, Projekat rekonstrukcije stambenog fonda, preko Fonda za međunarodni razvoj i Projekat stambenog zbrinjavanja Roma.

"Da bi obezbjedili održivi povratak, radićemo na obnovi komunalne i socijalne infrastrukture, a poseban segment biće elektrifikacija. Prema tome, novi Savjet ministara intenzivno će provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih lica", pojasnio je Tegeltija.

Podnoseći ekspoze pred poslanicima Predstavničkog doma parlamenta BiH, Tegeltija je naveo da će politike koje pružaju prilike mladim ljudima, ženama i ostalim osjetljivim kategorijama biti u posebnom fokusu Savjeta ministara.

"Veliki odlazak kvalifikovane radne snage ostaje jedan od najhitnijih i najozbiljnijih izazova za zemlju. Nažalost, obrazovanje i dalje ne pruža jednake mogućnosti za sve, a pri tom mislim na učenike iz reda manjina i one sa invaliditetom", rekao je Tegeltija.

On je naglasio da BiH i dalje pati od neusklađenosti vještina sa tržištem rada, dok gotovo 90 odsto nezaposlenih ostaje dugoročno nezaposleno, a posebno se žene i mladi suočavaju sa izazovima u zapošljavanju.

Prema najnovijoj anketi o radnoj snazi iz 2018. godine, kaže Tegeltija, stopa nezaposlenosti mladih iznosi 38,8 odsto, dok je, poređenja radi, stopa nezaposlenosti mladih u EU 14,5 odsto.

"Samo je oko jedne trećine svih radnosposobnih žena ekonomski aktivno, bilo da su zaposlene ili traže zaposlenje, dok bi BDP zemlje u prosjeku mogao biti 20 odsto veći ukoliko bi žene učestvovale na tržištu rada na istom nivou kao i muškarci. Stalna visoka razlika u zaposlenosti kod polova od preko 20 procentnih poena nije se poboljšala posljednjih godina i dvostruko je viša od prosjeka EU", precizirao je Tegeltija.

S tim u vezi, najavio je on, Savjet ministara će, u saradnji sa vladama Republike Srpske i FBiH, osigurati podsticaje i posebne programe finansiranja preduzetničkog kapitala i preduzetništva mladih, kako bi se pojednostavilo osnivanje preduzeća od strane mladih ljudi, posebno u sektorima visokog potencijala kao što su turizam, uslužne djelatnosti, informacione tehnologije i kreativne industrije.