VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika24/02/2020

POSLANICI O GRANIČNOJ TAČKI SRBIJE, BiH I CRNE GORE

 

BEOGRAD, 24. FEBRUARA /SRNA/ - Skupština Srbije počela je vanrednu sjednicu na čijem je dnevnom redu i Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Srbije, Crne Gore i BiH.

 

U ovom zakonskom prijedlogu navedeno je da je tromeđa zajednička tačka granica katastarskih opština Sočice /Srbija/, Poblaće /Crna Gora/ i Đakovići/Zaborak /BiH/ koja se nalazi u mjestu zvanom Zelena Glava.

Tri najveća grada u blizini tromeđe su Čajniče /BiH/, Priboj /Srbija/ i Pljevlja /Crna Gora/.

Tromeđa će biti obilježena na terenu postavljanjem odgovarajuće tromeđne granične oznake u sklopu obilježavanja granica između Srbije, Crne Gore i BiH.

Oblik i dimenzije tromeđne granične oznake usaglasili su stručnjaci sve tri potpisnice protokola.

Protokol o određivanju tromeđne granične tačke potpisan je 15. maja prošle godine u Sarajevu.

Protokol su potpisali ministar civilnih poslova u Savjetu ministara Adil Osmanović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore Dragan Pejanović i generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović.

Na dnevnom redu današnje sjednice je i Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Savjeta ministara i vlada ostalih strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za Jugoistočnu Evropu o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu te inicijative.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbjednosnoj saradnji između vlada Srbije i Turske, kao i Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama.

Na dnevnom redu je Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između vlada Srbije i Turske.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada Srbije i Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, kao i Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između vlada Srbije i Indije.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene djece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji.