VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija01/04/2020

OTVORENI RAČUNI ZA FOND SOLIDARNOSTI ZA SANIRANjE POSLJEDICA VIRUSA KORONA

 

BANjALUKA, 1. APRILA /SRNA/ - Ministarstvo finansija Republike Srpske otvorilo je račune Fonda solidarnosti za posebne namjene za saniranje posljedica virusa korona.

 

Sva fizička i pravna lica, koja su u prilici da pomognu Republici Srpskoj da se izbori sa posljedicama virusa korona, svoje uplate mogu izvršiti na jedan od pet računa za uplatu domaće valute /KM/, kao i na devizni račun /EUR/.

Računi za uplatu sredstava u domaćoj valuti su u bankama NLB Banjaluka 562-099-81260706-37, Naša banka Banjaluka 554-004-00000439-72, Unikredit Banjaluka 551-790-22207349-49, zatim Komercijalna banka Banjaluka 571-010-00002383-93, te Nova banka Banjaluka 555-090-00137261-52.

Devizni račun otvoren je u Novoj banci Banjaluka BA395551101000275797.

U saopštenju je naglašeno da je prilikom uplate sredstava na navedene račune u KM valuti obavezno popunjavanje polja javnih prihoda.

U polje za broj poreskog obveznika potrebno je navesti jedinstveni identifikacioni broj poreskog obveznika koji vrši uplatu /JIB ili JMBG/, vrsta uplate je redovna uplata, dok vrsta prihoda zavisi od vrste sredstava.

Prilikom uplate potrebno je navesti i početak i završetak poreskog perioda, dok u polje opština, poreski obveznik popunjava šifru opštine prema šifarniku opština, prilikom uplate poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda.

U polje budžetska organizacija potrebno je navesti 0406001 – Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske, dok je poziv na broj slobodno polje.

Kod uplate sredstava Fondu, u polju javnih prihoda za vrstu prihoda unosi se i odgovarajuća šifra 731211 - tekući grantovi od pravnih lica u zemlji i 731212 – tekući grantovi od fizičkih lica u zemlji.