VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija22/05/2020

VIDOVIĆ: SAČUVATI ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA I POMOĆI PRIVREDI

 

BANjALUKA, 22. MAJA /SRNA/ - Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović kaže da je misija Vlade Srpske sačuvati zdravlje stanovništva, zaposlenost i životni standard građana i ističe da će u narednom periodu fokus biti na razvoju domaće privrede i zaštiti domaćih proizvoda.

 

"Veoma je značajno da smo zadržali u životu naša preduzeća, održali javnu potrošnju i zdravlje stanovništva. Sada nam predstoji borba za saniranje ekonomske štete privredi koja će biti u fokusu našeg rada", rekla je za portal "Banjaluka.net" Vidovićeva, koja očekuje da će situacija krajem godine biti mnogo povoljnija i budžet stabilan.

Ona je naglasila da je Srpska u veoma kratkom roku uspjela da izmiri dospjele obaveze, među kojima su i dodatni troškovi za sprečavanje širenja epidemije virusa korona, te održi tekuću likvidnost, ističući da je od početka krize za podršku zdravstvu dato više od 100 miliona KM.

"Zadržali smo redovnost isplata penzija, plata, redovnost isplate boračkih i socijalnih naknada. Do sada smo sve budžetske obaveze izvršavali na vrijeme, a uvjerenja sam da će tako biti do kraja godine", kaže Vidovićeva.

Govoreći o tome kakva su njena predviđanja ekonomskih kretanja u Republici Srpskoj do kraja epidemije virusa korona i nakon nje, Vidovićeva je navela da se u trećem i četvrtom kvartalu očekuje blagi privredni oporavak.

Ona je napomenula da je, iako je iz MMF-a prognozirano da će svijet pogoditi recesija i veliki pad u privrednom rastu, tu riječ o najgorim prognozama i procjenama Svjetske zdravstvene organizacije o razvoju pandemije.

"Naše procjene iz dokumenta okvirnog budžeta su da će pad iznositi 3,5 odsto BDP-a. Očekujemo i da će BDP iznositi 10 milijardi i 697 miliona KM. Očekuje se da će cijene prosječno pasti za 0,4 odsto. Očekujemo da će pandemija imati padajuću krivulju i da će naše mjere imati efekta", ističe Vidovićeva.

Prema njenim riječima, normalizacija i početak trgovine sa inostranstvom zavisiće od oporavka tih zemalja, ali i spremnosti domaćih proizvođača da ponude robu.

"Već vidimo da se pandemija smiruje i nadamo se oporavku naših strateških partnera, Srbije, Italije i Njemačke, koje planiraju sveobuhvatne mjere sanacije u privredi. Iako nam je izvoz i globalno tržište bilo značajno, iz ove krize izašli smo bogatiji za iskustvo da je to ujedno i nedostatak. Domaći proizvođači nisu imali dovoljno zaliha ili sirovina, a ni dovoljno tehnologije. Pokazalo se da treba ulagati u domaće resurse i da su domaće znanje i nove tehnologije od suštinskog značaja da bi se postigla produktivnost", naglasila je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, Republika Srpska je u ovu budžetsku godinu ušla sa rekordnim prihodima, koji su od početka godine do sredine marta porasli za oko 2,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali je usljed pojave virusa korona, od druge polovine marta i tokom aprila, uslijedio njihov znatan pad za 16,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"Raspolagali smo određenim rezervama u budžetu, ali je nemoguće bilo predvidjeti da će sva privreda gotovo stati i pripremiti se za takav scenario. Budžetski suficit je u 2019. godini iznosio 77,7 miliona i prvi put smo imali konsolidovani suficit od 30 miliona KM. U budžetu za 2020. godinu bio je planiran suficit od 20,1 milion KM, a sada smo naše projekcije usljed svih ovih dešavanja sveli na budžetski deficit od 412,2 miliona KM", kaže Vidovićeva.

Ona kaže i da je zbog situacije izazvane epidemijom, te neophodnih promjena u prioritetima koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i radi raspoređivanja sredstava za nesmetan rad i funkcionisanje budžetskih korisnika, rebalans budžeta utvrđen mnogo ranije nego inače.

"Tim prijedlogom je ukupan budžetski okvir proširen za 188 miliona i iznosi 3 milijarde 613 miliona KM. Planirani prihodi za 2020. godinu biće manji za 238,7 miliona KM što predstavlja manji priliv od osam odsto u odnosu na plan budžeta, ali smo u planiranom budžetu na poziciji rashoda izvršili uštede od 41,2 miliona KM", kaže Vidovićeva i dodaje da se odustalo od nekih projekata koji nisu ni započeti, a nastavlja se ono što je u toku.

Ona je pojasnila da je na poziciji rashoda rebalansom najviše sredstava usmjereno na transfere za Fond solidarnosti 151 milion KM, transfere Fondu zdravstvenog osiguranja u iznosu 52 miliona KM, jer je Fond povećao tranše zdravstvenim ustanovama.

"Rebalansom smo povećali i izdvajanja za Institut za javno zdravstvo u iznosu devet miliona KM, kao i za isplatu penzija za dodatnih 10 miliona KM", dodala je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, da bi bile finansirane potrebe, utvrđena je i izmjena odluke o dugoročnom zaduživanju, kojom se ne probija granica zaduženja definisana Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama i ostaje se u limitima koji mogu obezbijediti kontrolisano i nesmetano izmirenje obaveza.

"Umjesto planiranih 315 miliona KM, zbog povećanih rashoda i uz istovremeno smanjene budžetske prihode, povećali smo plan zaduživanja na iznos do 678 miliona KM. Mnogo je kritika, ali je to naša realnost, kao što je to i realnost i potreba mnogo razvijenijih zemalja svijeta koje žele da što prije prevladaju krizu", naglasila je Vidovićeva.

Govoreći o sredstvima MMF-a, koja su na računima Centralne banke BiH, ali entitetske vlade zbog spora u Savjetu ministara još nemaju taj novac na raspolaganju, Vidovićeva ističe da je Srpska trebalo da tim sredstvima raspolaže prije gotovo mjesec dana.

"Jednoglasno je dogovorena raspodjela, ali je realizacija blokirana. Naša namjera je bila da ova sredstva usmjerimo na fondove za obnovu Republike Srpske, prvenstveno za podršku zdravstvu i za brz oporavak privrede. I dalje smo uvjereni da ćemo uskoro sredstva imati na svojim računima i da će biti dostupna tamo gdje su i namijenjena", kaže Vidovićeva.

Kada je riječ o postignutom dogovoru na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa poravnanjima iz proteklih godina na osnovu kojeg će Federacija BiH uplatiti 22,5 miliona KM Republici Srpskoj, Vidovićeva ističe da se u ovom slučaju pokazalo da je Srpska bila u pravu u svom insistiranju da se sredstva koja joj pripadaju doznače.

"Republika Srpska dobiće 22,5 miliona KM koje Federacija duguje po osnovu ranijih odluka u kojima smo bili zakinuti. Sredstva će biti uplaćivana u nekoliko mjesečnih rata, da ne bi bio opterećen njihov budžet, budući da su i njima potrebna sredstva za prevazilaženje posljedica pandemije. Očekujemo da se ubuduće ovakvi zastoji neće dešavati, jer ćemo insistirati na tome da nakon svake četiri godine bude urađena stručna revizija koja će dati ocjenu da li je negdje bilo grešaka u izračunatim koeficijentima", rekla je Vidovićeva.