VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika07/07/2020

OBJEDINjENA RASPRAVA O REVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA

 

SARAJEVO, 7. JULA /SRNA/ - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH objedinio je raspravu o finansijskim izvještajima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2017. i 2018. godinu.

 

"Žao mi je što ovako preletimo preko finansijskih izvještaja, jer ne ukažemo na mnoge stvari koje se u tim revizorskim izvještajima pojavljuju, a 2018. godina i nije bila tako davno, s obzirom na činjenicu da je u ovim izvještajima bilo 17 preporuka", istakla je poslanik Mirjana Marinković Lepić /Naša stranka/.

Za objedinjavanje rasprave o ovom izvještaju glasalo je 29 poslanika.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije raspravljao o negativnom mišljenju Ustavnopravne komisije ovog doma o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

Poslanici nisu raspravljali ni o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović.

Prijedlog podrazumijeva dopunu određenih članova u aktuelnom Krivičnom zakonu BiH koji se tiču definisanja terorističkih djela.

U Izvještaju Ustavnopravne komisije, o kojem poslanici takođe nisu raspravljali, navedeno je da je ovaj zakonski prijedlog usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, te da su prihvaćeni i principi Prijedloga.

Poslanici nisu raspravljali ni o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Rasprave nije bilo ni o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji predlagači poslanici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić predlažu da niko ko je izdržao kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju ne može biti kandidat na izborima, niti imati bilo koju imenovanu ili izbornu funkciju, kao ni o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH kojim je predviđeno da se pet odsto ukupnog iznosa prikupljenog po osnovu akcize na duvanske prerađevine usmjeri namjenski prema Fondu solidarnosti Republike Srpske, FBiH i nadležnoj instituciji u Brčko distriktu.

Poslanik Naše stranke Aida Baručija rekla je da u ovom prijedlogu nema ničega političkog i da djeca imaju pravo da žive, te da će, ukoliko Prijedlog ne prođe, ponovo uputiti u proceduru.

Bez rasprave je prošao Prijedlog zakona o metrologiji BiH, kao i Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembra 2019. godine koja je posljednjeg dana prošle godine iznosila 11.200.330.000 KM.

Niko od poslanika se nije javio za raspravu ni o inicijativama poslanika Naše stranke Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković Lepić i Damira Arnauta kojim se Savjetu ministara nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, te ni o njihovom Prijedlogu amandmana dva na Ustav BiH, kojim isti predlagači traže da se iz člana devet Ustava BiH briše stav dva kojim je propisano da se naknada za lica na funkciji u institucijama BiH ne može umanjiti za vrijeme trajanja mandata nosioca funkcije.

Rasprave nije bilo ni o nekoliko prijedloga odluka, kao ni o davanju saglasnosti za ratifikovanje nekoliko sporazuma.

Ovim je iscrpljen dnevni red današnje sjednice, a predsjedavajući Predstavničkog doma Nebojša Radmanović dao je pauzu od 15 minuta, kako bi se poslanici pripremili za glasanje. /nastaviće se/nč/bm/ljlj