VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Ekonomija16/01/2021

SPORAZUM O MAKROFINANSIJSKOJ POMOĆI EU ULAZI U PROCES RATIFIKACIJE

 

SARAJEVO, 16. JANUARA /SRNA/ - Evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni stavio je svoj potpis Memorandum o razumijevanju između EU i BiH o dodjeli 250 miliona evra makrofinansijske pomoći, koji je nedavno potpisao ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslav Bevanda.

 

Ovim memorandumom je BiH, u skladu sa prethodnim odlukama Evropskog parlamenta i Savjetom EU, stavljena na raspolaganje makrofinansijska pomoć u iznosu od 250 miliona evra u obliku zajma.

Iz Ministarstva finansija i trezora su napomenuli da je uz Memorandum potpisan i Sporazum o zajam za makrofinansijsku pomoć EU i da je time omogućeno da u institucijama BiH započne proces ratifikacije međunarodnog ugovora nakon čega će sredstva biti operativna.

Budući da je riječ o pomoći za više nivoa vlasti, čiji su predstavnici učestvovali u pregovorima s EU, Memorandum su potvrdili i podržali ministri finansija Republike Srpske Zora Vidović i Federacije BiH Jelka Miličević, te gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić, a u ime Centralne banke, kao agenta zajmoprimca, potpisnik je guverner Senad Softić.

Bevanda je naglasio da je cilj makrofinansijske pomoći EU ublažavanje posljedica krize uzrokovane epidemijom virusa korona, te dolazi uz ostale resurse koje je zemlja dobila od drugih međunarodnih finansijskih institucija kao podršku za ekonomsku stabilnost.

"Sredstva iz ovog zajma biće isplaćena u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona evra, a isplata prve rate očekuje se nakon stupanja na snagu Memoranduma i pratećeg sporazuma o kreditnoj liniji kojeg smo, takođe, potpisali. Tim sporazumom regulišu se procedure isplate pomoći BiH", objasnio je Bevanda.

Potpisivanje je zbog epidemioloških mjera završeno korespodentno i bez uobičajenih ceremonija, a Bevanda je zahvalio EU za spremnost da pomogne BiH u ovom izazovnom vremenu, te čestitao svim učesnicima na uspješno okončanim pregovorima.