VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika


ZA RJEŠAVANjE MIGRANTSKE KRIZE NEOPHODNA KOORDINACIJA SVIH NIVOA VLASTI

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, rekao je da je povećan priliv migranata u BiH u prošloj i ovoj godini otkrio brojne nedostatke i nepostojanje koordinacije između različitih nivoa vlasti.... pogledajte

ODRŽAVATI ZAJEDNIČKE SJEDNICE SAVJETA MINISTARA I VLADA SRPSKE I FBiH

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, naglasio je da je njegova namjera da dodatno unaprijedi institucionalnu saradnju između svih nivoa vlasti, jer je siguran da dobra institucionalna saradnja može da odblokira ili ubrza mnoge procese u BiH.... pogledajte

RAZVIJATI SARADNjU SA NATO U SKLADU SA VOLJOM KONSTITUTIVNIH NARODA

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, konstatovao je da BiH mora razvijati saradnju sa svima, u skladu sa ustavnim i zakonskim rješenjima, ali i u skladu sa iskazanom voljom i opredjeljenjem svih njenih konstitutivnih naroda.... pogledajte

PRISTUPANjE EU - JEDAN OD STRATEŠKIH CILJEVA BiH

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, rekao je da je pristupanje EU jedan od glavnih strateških ciljeva BiH i da o tome postoji veoma visok stepen saglasnosti.... pogledajte

JAVNA UPRAVA MORA BITI U FUNKCIJI PRIVATNOG SEKTORA

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, naglasio je da javna uprava mora biti u funkciji privatnog sektora kao glavne poluge privrednog rasta i istinski servis građana.... pogledajte

IMPERATIV U RADU - RAZVOJ ENERGETSKIH POTENCIJALA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, naglasio je da razvoj energetskih potencijala BiH mora biti imperativ u budućem radu Savjeta ministara.... pogledajte

POLJOPRIVREDA - U VRHU PRIORITETA U RADU NOVOG SAVJETA MINISTARA

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, rekao je da će sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja biti u vrhu prioriteta rada Savjeta ministara.... pogledajte

NEOPHODNO POVEĆANjE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANjE PRIVREDE

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, istakao je da je za održiv ubrzan ekonomski rast neophodno povećanje konkurentnosti privrede, bolje poslovno okruženje, restrukturiranje privrede, posebno javnog sektora, bolja zaštita domaće privrede i podsticanje investicija.... pogledajte

U FOKUSU RADA SOCIO-EKONOMSKE REFORME

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara treba da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, istakao je da su ključne reformske oblasti koje će biti u fokusu Savjeta ministara usko vezane sa prioritetima u Zajedničkim socio-ekonomskim reformama za 2019-2022. godinu, koje su već usvojile vlade Republike Srpske i Federacije BiH.... pogledajte

U POTPUNOSTI PRIVRŽEN VLADAVINI PRAVA I DEJTONSKOM SPORAZUMU

SARAJEVO, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Zoran Tegeltija, čije bi imenovanje za predsjedavajućeg Savjeta ministara trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH, istakao je da je u potpunosti privržen principu vladavine prava, poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava, ustavne strukture i nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH.... pogledajte