ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана


РЕГИСTРАЦИЈА ЕЛЕКTРОНСКИМ ПУTЕМ САМО ЗА ДОМАЋА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА

БАЊАЛУКА, 25. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката утврђено је да ће регистрација електронским путем бити могућа само за домаћа правна и физичка лица, наводи се у образложењу овог приједлога који је данас размотрила Народна скупштина Републике Српске.... погледајте

ПРОПИСУЈУ СЕ УСЛОВИ ЕЛЕКTРОНСКЕ РЕГИСTРАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕTНИКА

БАЊАЛУКА, 25. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Основни разлог за доношење Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности јесте прописивање услова и начина спровођења поступка електронске регистрације предузетника, наводи се у образложењу овог приједлога који је данас размотрен у Народној скупштини Српске.... погледајте

ПРОШИРЕНЕ НАДЛЕЖНОСTИ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕЋА

БАЊАЛУКА, 25. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа прописано је проширење надлежности Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и њена трансформација у Развојну агенцију Републике Српске, наводи се у образложењу законског рјешења које је размотрила Народна скупштина Српске.... погледајте

ПОСЛАНИЦИ О РАЗВОЈУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

БАЊАЛУКА, 25. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је данас разматрањем Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа.... погледајте

О ПРИЈЕДЛОГУ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О МАЛИМ И СРЕДИЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

БАЊАЛУКА, 25. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске данас ће у наставку сједнице разматрати Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа.... погледајте

РАЗМОTРЕНЕ ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСTОРА И ГРАЂЕЊУ

БАЊАЛУКА, 24. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је вечерас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу чије се најзначајније измјене односе на стварање законског основа за увођење једношалтерског и електронског система издавања грађевинских дозвола, наводи се у образложењу овог акта.... погледајте

ЈЕДНОШАЛTЕРСКО И ЕЛЕКTРОНСКО ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

БАЊАЛУКА, 24. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Најзначајније измјене у Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу односе се на стварање законског основа за увођење једношалтерског и електронског система издавања грађевинских дозвола, наводи се у образложењу овог акта.... погледајте

TРИВИЋ: НАРЕДНЕ СЕДМИЦЕ ИМЕНОВАЊЕ СTРУЧНИХ TИМОВА

БАЊАЛУКА, 24. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Tривић истакла је данас да ће наредне седмице бити именовани стручни тимови који ће сачинити акционе планове за реформу образовања у Српској.... погледајте

НАСTАВЉЕНА СЈЕДНИЦА НАКОН РЕДОВНЕ ПАУЗЕ

БАЊАЛУКА, 24. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је, након редовне паузе, расправом о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању којим је, између осталог, прописано увођење Светосавске награда за најбољег наставника и учитеља.... погледајте

ПАУЗА ДО 17.00 ЧАСОВА

БАЊАЛУКА, 24. СЕПTЕМБРА /СРНА/ - У Народној скупштини дата је редовна пауза, након које ће сједница бити настављена расправом о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању којим је, између осталог, прописано увођење Светосавске награда за најбољег наставника и учитеља.... погледајте