ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Тема дана


РАЗВОЈ ИНСTИTУЦИЈА У СКЛАДУ СА ПОTРЕБАМА TРЖИШTА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Златан Клокић рекао је данас да се Нацртом стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Српској за период 2019-2023. година утврђују приоритети развоја већег броја надлежних институција у Српској у складу са потребама домаће привреде и тржишта.... погледајте

НАСTАВЉЕНА СЈЕДНИЦА НАКОН РЕДОВНЕ ПАУЗЕ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Сједница Народне скупштине Републике Српске настављена је, након редовне паузе, разматрањем Нацрта стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Српској за период 2019-2023. године.... погледајте

СТРАТЕШКА БОРБА ПРОТИВ САЈБЕР КРИМИНАЛИТЕТА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019. до 2023. године чије ће усвајање, осим постојећег законодавног и институционалног оквира за супротстављање овој врсти криминалитета, знатно унаприједити стање у тој области.... погледајте

ЦИЉ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О ЖИВОТИЊСКИМ НУСПРОИЗВОДИМА - УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРОПИСИМА ЕУ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о нуспроизводима животињског поријекла којим се врши потпуно усклађивање ове области са прописима ЕУ.... погледајте

РАЗМОTРЕН НАЦРТ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању чији је циљ садржан у потреби раздвајања остваривања права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица, односно да се право на здравствено осигурање не може везати за статус пријаве на Завод за запошљавање Српске.... погледајте

РАЗДВАЈАЊЕ ОСTВАРИВАЊА ПРАВА НА ЗДРАВСTВЕНО ОСИГУРАЊЕ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Основни разлог за доношење измјена и допуна Закона о здравственом осигурању јесте потреба раздвајања остваривања права на здравствено осигурање од статуса незапосленог лица, односно да се то право не може везати за статус пријаве на Завод за запошљавање Републике Српске, рекао је министар здравља и социјалне заштите Српске Ален Шеранић.... погледајте

ЦИЉ ИЗМЈЕНА ЗАКОНА ДОБИЈАЊЕ ПОДАTАКА О РАДНОЈ СНАЗИ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Душко Милуновић рекао је данас да је циљ Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености добијање прецизних података о понуди радне снаге на тржишту рада у Републици Српској.... погледајте

РАЗМОTРЕН НАЦРT ИЗМЈЕНА ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСTРАЖИВАЊИМА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Народна скупштина Републике Српске размотрила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима којим се стварају услови за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања, те потпуније и прецизније дефинишу поједине његове одредбе ради лакшег тумачења и примјене у пракси.... погледајте

ЈАСНИЈЕ ДЕФИНИСАTИ ИЗВОЂЕЊА ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Разлози за доношење Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима су стварање услова за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања, те потпуније и прецизније дефинисање појединих његових одредаба ради лакшег тумачења и примјене у пракси, рекао је министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић.... погледајте

СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА НЕ ПЛАЋАЈУ ПУTАРИНУ

БАЊАЛУКА, 3. ЈУЛА /СРНА/ - Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима, који је данас размотрен у Народној скупштини Републике Српске, прописује се да путарину не плаћају возила министарстава унутрашњих послова у БиХ и специјална возила намијењена за превоз болесних или повријеђених лица.... погледајте