VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana


USVOJENI NACRTI ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU

BANjALUKA, 6. DECEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrte zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske čiji je cilj podizanje kvaliteta u tom sistemu u Srpskoj.

pogledajte...

USVOJENE IZMJENE ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI

BANjALUKA, 6. DECEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti kojim se uvodi materinski dodatak u Republici Srpskoj za sve nezaposlene porodilje, bez obzira na raniji status.... pogledajte

RAZMOTREN NACRT IZMJENA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

BANjALUKA, 6. DECEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske radi potrebe daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja, dogradnje i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba postojećeg zakona u toj oblasti s ciljem lakše i potpunije primjene u praksi.... pogledajte

RAZMOTREN NACRT IZMJENA ZAKONA O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

BANjALUKA, 6. DECEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske, kojim se briše odredba kojom se uređuje pitanje predaje korigovanih finansijskih izvještaja u jedinstveni registar.... pogledajte

U NASTAVKU O JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

BANjALUKA, 6. DECEMBRA /SRNA/ - Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banjaluci razmatranjem Nacrta zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja.... pogledajte

O IZMJENAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

BANjALUKA, 6. DECEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske nastaviće danas sjednicu razmatranjem Nacrta zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja.... pogledajte

RAZMOTREN NACRT IZMJENA ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH

BANjALUKA, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Srpske čiji je jedan od ciljeva otklanjanje sumnji u vjerodostojnost podataka o diplomama zaposlenih u javnom sektoru, posebno najviših funkcionera.... pogledajte

RADULOVIĆ: KAZNITI ONE KOJI SU NELEGALNO STEKLI DIPLOME

BANjALUKA, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Poslanik SNSD-a Nataša Radulović rekla je u Narodnoj skupštini Republike Srpske da bi ljude za koje se utvrdi da su nelegalno stekli diplome trebalo rigorozno kazniti.... pogledajte

VUKANOVIĆ: OBJAVITI DIPLOME ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

BANjALUKA, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović rekao je u Narodnoj skupštini da je cilj Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske da se objave sve diplome zaposlenih u javnom sektoru.... pogledajte

TRIVIĆ: SISTEMSKI RIJEŠITI PROBLEM LAŽNIH DIPLOMA U JAVNOM SEKTORU

BANjALUKA, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Jedan od razloga za donošenje Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske jeste, prije svega, otklanjanje sumnji u vjerodostojnost podataka o diplomama zaposlenih, posebno najviših funkcionera, navodi se u obrazloženju ovog akta.... pogledajte

RAZMOTREN NACRT ZAKONA O SPORTU

BANjALUKA, 5. DECEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o sportu kojim se kvalitetnije uređuju pojedini segmenti sportskog sistema, a posebno razvoja široke baze školskog i univerzitetskog sporta.... pogledajte