VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana


O IZVJEŠTAJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE SUKOBA INTERESA

BANjALUKA, 10. OKTOBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske danas će u nastavku sjednice razmatrati izvještaje o radu u prošloj godini Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti i Komisije za žalbe.... pogledajte

EFIKASNO FUNKCIONISANjE FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske u prošloj godini ostvario je ukupne prihode od naknada u iznosu od 4.850.434 KM i imao rashode od 4.605.235 KM, navodi se u izvještaju o izvršenju plana rada i finansijskog plana u prošloj godini.... pogledajte

RAZMOTREN IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANjU GARANTNOG FONDA

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je izvještaj Garantnog fonda Republike Srpske o poslovanju za 2018. godinu u kojem se navodi da je lani odobreno i izdato 28 garancija od 3.192.978 KM, čime je podržano 8.822.900 KM kreditnih plasmana sa procentom podrške od 36,19 odsto.... pogledajte

GARANTNI FOND ODOBRIO 28 GARANCIJA U IZNOSU OD 3,19 MILIONA KM

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoje Krčmar rekao je u Narodnoj skupštini da je fond lani odobrio i izdao 28 garancija u ukupnom iznosu od 3.192.978 KM i time podržao 8.822.900 KM kreditnih plasmana sa procentom podrške od 36,19 odsto.... pogledajte

CILJ KOMISIJE RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske suočavala se u prošloj godini sa velikim izazovima koji se tiču unapređenja regulatornog okvira energetskog sektora, s ciljem da u tržišnim uslovima bude obezbijeđena sigurnost snabdijevanja energijom i održivi razvoj, navodi se u izvještaju o radu ove komisije u 2018. godini.... pogledajte

RAZMOTREN IZVJEŠTAJ O POSLOVANjU IRB I FONDOVA

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke /IRB/ i fondova za 2018. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora u kojem se navodi da su ta banka i fondovi kojima upravlja lani ostvarili ukupnu neto dobit od 20,8 miliona KM.... pogledajte

NASTAVLJENA SJEDNICA NAKON REDOVNE PAUZE

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je, nakon redovne pauze, poslaničkom raspravom o izvještaju o poslovanju Investiciono-razvojne banke /IRB/ i fondova za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.... pogledajte

RAZMOTREN IZVJEŠTAJ GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2018. i Godišnji revizorski izvještaj te službe za ovu godinu.... pogledajte

MIŠLJENjE SA REZERVOM NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Glavni revizor Republike Srske Jovo Radukić izjavio je u Narodnoj skupštini da je u konsolidovanom godišnjem finansijskom izvještaju za korisnike budžeta Srpske za 2018. godinu dato mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje, a pozitivno revizorsko mišljenje na usklađenost aktivnosti, transakcija i informacija sa značajnom zakonskom regulativom.... pogledajte

JANDRIĆ: BLAGI PAD AKTIVNOSTI NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

BANjALUKA, 9. OKTOBRA /SRNA/ - Član Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske Miodrag Jandrić rekao je pred poslanicima Narodne skupštine da je u prošloj godini u Srpskoj bilo 13 javnih emisija hartija od vrijednosti u kojima je prikupljeno više od 57,2 miliona KM dodatnog kapitala, što je za 2,8 odsto manje nego u 2017. godini.... pogledajte