VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Tema dana


RAZMOTREN PRIJEDLOG ZAKONA O UZURPACIJAMA I DOBROVOLJAČKIM KOMPETENCIJAMA

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama kojim se propisuju uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina /bivši erar/.... pogledajte

ŽUNIĆ: UZURPACIJA - SVAKO SAMOVLASNO ZAUZIMANjE ZEMLJIŠTA

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Šef poslaničkog kluba SNSD-a Igor Žunić predložio je u ime ovog kluba amandman na Prijedlog zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama u kojem se uzurpacijom smatra i svako samovlasno zauzimanje, odnosno bespravno držanje poljoprivrednog ili šumskog zemljišta u svojini nosilaca svojine javnog prava.... pogledajte

NASTAVLJENA SJEDNICA NAKON REDOVNE PAUZE

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je nakon redovne pauze poslaničkom raspravom o Prijedlogu zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama.... pogledajte

UBRZATI RJEŠAVANjE PITANjA UZURPACIJE ZEMLJIŠTA KOJE JE BILO U SVOJINI DRŽAVE

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Prijedlogom zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama propisuju se uslovi i postupak za raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa nastalih uzurpacijom zemljišta koje je do 6. aprila 1941. godine bilo državna svojina /bivši erar/, rekla je u parlamentu Srpske direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bosiljka Predragović.... pogledajte

RAZMOTRENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak, čiji je cilj da, u skladu sa opredjeljenjem Vlade Srpske, bude podstaknut razvoj tržišta dobrovoljnog penzionog osiguranja kao posebnog oblika dugoročne namjenske štednje.... pogledajte

VIŠKOVIĆ: STRUJA U SRPSKOJ NIKADA NEĆE BITI SKUPLJA NEGO U FBiH

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da struja u Srpskoj za privrednike i građane nikada neće biti skuplja nego u Federaciji BiH.... pogledajte

VIŠKOVIĆ: DIREKTNE POREZE SMANjITI REFORMOM INDIREKTNIH

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Predsjednik Vlade Republike Srpskle Radovan Višković smatra da direktni porezi u Srpskoj mogu biti znatno smanjeni samo reformom indirektnih poreza.... pogledajte

VIDIĆ: IDEJA DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA NAČELNO DOBRA

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Poslanik SDS-a Zoran Vidić rekao je u Narodnoj skupštini Republike Srpske da je ideja dobrovoljnih penzijskih fondova načelno dobra, ali da je loš pokušaj ako je ulaganje od 20 KM po radniku u javnom sektoru jedini korak na planu oporavka finansijskog tržišta.... pogledajte

VIŠKOVIĆ: DOBROVOLJNI PENZIJSKI FONDOVI MOGU BITI INVESTICIONI

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Premijer Republike Srpske Radovan Višković pozvao je poslodavce iz privatnog sektora da iskoriste Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak i uplaćuju sredstva za svoje radnike u Evropski dobrovoljni penzijski fond, te da ga time jačaju jer može biti važan izvor investicija i razvoja.... pogledajte

VIDOVIĆ: PODSTAĆI TRŽIŠTE DOBROVOLJNOG PENZIONOG OSIGURANjA

BANjALUKA, 27. NOVEMBRA /SRNA/ - Cilj Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak, koji se donosi po hitnom postupku, jeste da se podstakne razvoj tržišta dobrovoljnog penzionog osiguranja kao posebnog oblika dugoročne namjenske štednje, što je i opredjeljenje Vlade Srpske, rekla je ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.... pogledajte